çözelti kelimesi

(7 karakter)

iş hanı    

bilgi kuramı    

zırıldamak    

muttali    

imal    

bay    

jelatin    

tab    

ajanda    

önce    

gerektirmek    

atol    

solucan otu    

çiy    

deyiş    

makinist    

imgelem    

soprano    

doğrulamak    

Antalya    

keçiboynuzu    

klişe    

step    

yanmak    

veda    

epigram    

veciz    

grizu    

yağlatmak    

boşaltılmak    

refleks    

borda    

mahsul    

midi    

diktatörlük    

pomat    

global    

kal    

pırıl pırıl    

cip    

taşralı    

tıpalamak    

niteliksiz    

miyop    

sıyrık    

iddia    

avare    

hidrolik    

çocuksu    

sabırsızlık    

lens    

minnettar    

net    

daraltmak    

opal    

ünlem    

Yemen    

disk    

ışıltı    

nizam    

salon    

akut    

titiz    

doğal afet    

yıpratıcı    

konjonktür    

benzin    

göğüs darlığı    

semere    

limit    

hab    

hisse    

bulanıklık    

iptidai    

gereç    

allegretto    

kupür    

şekerci    

mezhep    

şapka    

tüzel kişi    

çok anlamlı    

bebek    

cennetlik    

kamçılatmak    

gömü    

haşa    

lise    

stor kapak    

kırılganlık    

kurallı    

mahiyet    

bulaşıcı hastalık    

uyuşmazlık    

armut    

üvey baba    

biçimsiz    

divan    

pat    

arama emri    

of    

kar tanesi    

mark    

ileri görüşlülük    

yerine    

teber    

güle güle    

televizyon programı    

moruk    

baygınlık    

büyümek    

serpme    

bravo    

mat    

kart    

havale    

duvak    

amazon    

gensoru önergesi    

yarımada    

name    

kir    

uyuşukluk    

dip    

doping    

acıklı    

balık    

albeni    

Filistinli    

kişilik    

Pakistanlı    

ağaçkakan    

pat    

ima    

horlama    

devren    

düzenleme    

rate    

köşeli ayraç    

hop    

perçinlemek    

sin    

artık emek    

sebepsiz    

legal    

satıh    

denizciliğe ait    

anlamdaşlık    

he    

mangal kömürü    

içtimai    

tarife    

komodin    

sıcakkanlılık    

kapmak    

hediyelik    

havadis    

limit    

yazı tura    

rehine    

esneklik    

yamuk    

temiz pak    

şahıs    

asgari    

Süryanice    

ıtriyatçı    

olgunlaştırmak    

gang    

Ren geyiği    

tabu    

hit    

hat    

şiir    

monotonluk    

büyüklük    

ışınlama    

ehliyet    

ömür    

küme    

koşmak    

kireç ocağı    

dolamak    

tutma    

haris    

kesiklik    

örnekleme    

ayıran    

revir    

mektuplaşma    

daktilograf    

yaratma    

iğrenç    

cezbetme    

yağ hücresi    

lap    

me    

incitme    

vitamin    

yüzmek