çapraz kur kelimesi

(10 karakter)

kolera    

ayıraç    

paye    

gevşeme    

nail    

imparatoriçe    

prenslik    

harf    

balık yumurtası    

kapitone    

memecik    

aksilik    

çaçaron    

itiş kakış    

kırtasiyeci    

burun deliği    

tan    

arayış    

öğün    

hasret    

yanak yanağa    

nötr    

deniz uçağı    

çömlekçilik    

arkadaşça    

metre    

kayırmak    

istilzam    

düdük çalmak    

martin    

balkon    

iflas etmiş    

puan    

naz    

içine    

atış yeri    

varlık    

mendil    

güneş tutulması    

ayrıntı    

pozitif sayı    

temmuz    

meşale    

arp    

desinatör    

suçlandırma    

karate    

göçmek    

vergisiz    

çoktan    

diplomat    

bilge    

vakur    

iğrenç    

pazarlamak    

primadonna    

hendek    

talk    

basiret    

hastalanmak    

kilo    

patika    

döküntü    

ring    

nüfus sayımı    

krater    

kargaşa    

laf    

elemli    

gözden geçirmek    

vesayet    

maharet    

üçgen    

terbiyesizce    

manastır    

efsane    

coşku    

fiziki    

küspe    

donatma    

kıymet    

korelasyon    

sini    

kuvvet    

umut    

eyalet    

duvar takvimi    

orta halli    

damping    

arkeolog    

tepki göstermek    

canlanmak    

tahakkuk etmek    

dimi    

stilo    

ütü    

poplin    

asa    

yan etki    

tun    

mürtet    

geri tepme    

bırakmak    

çuvallamak    

yaratık    

yetiştirici    

denetçilik    

aşağı yukarı    

karmaşa    

gem    

yaşamsal    

serpme    

Sanskrit    

utanmaz    

geçersiz    

reçel    

ad    

duruş    

slip    

çözmek    

mukavelename    

çılgın    

dosya    

müteahhit    

peçete    

küçültme    

ora    

yaşıt    

ulam    

zafiyet    

ah    

simetri    

girme    

izinli    

koleksiyoncu    

torik    

aşkın    

fire    

endüstriyel    

pahacı    

tangırdamak    

çelişkili    

park    

boyun    

sapıklık    

alındı    

uykusuz    

dere    

fosfor    

sebebiyet    

lava    

parapet    

bilinçli    

simülasyon    

diş fırçası    

yoklama    

emir vermek    

roman    

iddiasız    

Yugoslav    

Sünni    

nazaran    

çömelmek    

emtia    

kenevir    

çekimsiz    

pay    

öte    

zarar görmemiş    

bağışlatmak    

tartışmalı    

kum fırtınası    

yüzeysel    

ön ek    

dolaştırma    

print    

pandül    

bar    

iniş    

altına    

bunaltı    

mali açık    

ustura    

gerzek    

tecimevi    

rafine    

Suriye    

içerik    

amilaz    

sigortalanmak    

tramvay hattı    

zerk    

polis    

meyilli    

ödlek    

halbuki    

görüntüleme    

ah    

dininden dönme    

prim