çevirici dili kelimesi

(13 karakter)

resimli roman    

yazı hayatı    

töz    

gebelik    

metraj    

Malatya    

kasten    

hece    

üçer    

elek    

mutlak sıfır    

şehirleşmek    

eskimiş    

mutsuzluk    

bap    

lata    

seans    

ürik asit    

kubbeli    

her zaman    

inanç    

megafon    

uyumluluk    

putperest    

romancı    

Macarca    

Hint    

rakam    

ortalama    

sismik    

kısım    

nine    

muhacir    

kanatçık    

dilimlemek    

kincilik    

gecikme    

diz kapağı kemiği    

geyik    

yaklaştırmak    

dericilik    

tasallut etmek    

şıpsevdi    

daha iyi    

anlamak    

şose    

özgürlük    

dedikodu    

karton    

gauss    

yama    

içkin    

emniyet etmek    

Helen    

aşağıda    

boğucu    

başıboş    

havalanma    

siren    

nar    

dogma    

lokavt    

engel    

devasız    

portmanto    

çavdar ekmeği    

mu    

çıkartmak    

parapet    

ertesi    

yemek    

lezzetli    

anlatım    

kumanda    

nakış    

disket    

dişbudak    

karakol hattı    

ajan    

uzay    

ilmek    

kırmak    

alçalmak    

babacan    

temellendirmek    

saçlı    

atmık    

arıtma    

çıldırmak    

bilmiş    

çevresel    

dinginlik    

durmadan    

hizmet etmek    

hoşnutsuzluk    

güvenmek    

flor    

ya    

bermuda    

ekmek tahtası    

tuğlacı    

posta pulu    

süratli    

tamlanan    

bütan    

ışıklı    

çark    

dam    

kura    

kıymak    

ten    

torero    

lacivert    

ezberleme    

ambar    

partner    

doz    

höyük    

ayrılmaz    

finalist    

rop    

dağıtım    

kralcı    

saat    

düşeş    

güvensizlik    

pal    

asal    

cop    

avukatlık    

morg    

matlup    

benzol    

tebcil    

geçirme    

eros    

gereksinim    

şavk    

mayın tarlası    

kırık    

dominant    

deprem bölgesi    

fitillemek    

lağvetme    

yetenekli    

projeksiyon    

alavere tulumbası    

berberlik    

ataerkil    

serum    

arınmak    

çeşitleme    

övgüye değer    

sıcak    

yetki belgesi    

fundalık    

kesişmek    

medet    

iskorçina    

isnaden    

şahsiyetsiz    

robot    

ülke    

içsel    

umutlu    

zar    

pıtırtı    

barışseverlik    

işgal    

homolog    

savaşçı    

tefrit    

vamp    

onurlu    

dinlenmek    

veli    

jest    

uyku    

elde etmek    

dayanışma    

ıhlamur    

deniz kızı    

ordinat    

çatı    

materyalist    

sevindirmek    

bitki sapı    

amirlik    

Korece    

eşitlik    

nereye    

hilkat    

tuluat    

amigo    

katkılı    

atom    

sayfiye    

harp    

kalkık    

çaprazlamasına