çevirim kelimesi

(7 karakter)

Kızılderili    

organize    

gönüllülük    

travers    

tören    

susama    

Tibet    

bahri    

zebra    

düşündürmek    

başkent    

lime    

nafta    

saban    

katkı maddesi    

tıknazlık    

terzilik    

deist    

hüsran    

ispiyon    

baytar    

gayri    

tahmin etmek    

özgürleştirmek    

batkın    

pik    

pandispanya    

pepsin    

çiğnemek    

fişeklik    

pas    

suiniyet    

bet    

işportacılık    

soğuk harp    

buyurmak    

yeti    

diaspora    

oynatmak    

kadro    

star    

doğmuş    

sığınak    

iyilikseverlik    

salt    

genç    

tezyin    

sonsuzlaşmak    

ince yapılı    

he    

taahhütlü    

erteleme    

kıstas    

el çabukluğu    

sözde    

cansız    

selef    

in    

özerklik    

baklava    

insicamsızlık    

magma    

düdük    

normal    

öngörmek    

mania    

tür    

biniş    

harekete geçirmek    

lanse    

sos    

tehlikeye atmak    

cıvıtmak    

koordinat    

beyaz    

bağdaş    

gücü    

ons    

etek dolusu    

art    

cidden    

Sumer    

bıçkı    

lignin    

kail    

put    

stokçu    

problem    

tırnak    

imece    

hava raporu    

kent    

imzalı    

kurumlaştırmak    

taslak    

diri    

öğürtü    

kuluçka dönemi    

polis    

anaokulu    

izabe    

kibar    

fırıncı    

batmak    

çırpma    

fit    

maya    

metal    

kişi    

dilsizlik    

yaygınlık    

rate    

nitelemek    

ace    

rica etmek    

Fransızca    

öz güven    

ıslahatçı    

terbiyeci    

özümlenmek    

çizgisiz    

önünde    

realist    

eda    

modem    

sosyete    

yedek    

tekzip etmek    

kaplan    

vasıflanmak    

zahmet    

malaga    

bitlenme    

miktar    

gem    

yakınlaşma    

mekan    

transport    

tarihsel    

nazari    

larva    

gezdirmek    

kaynama    

pah    

murabaha    

radar    

nema    

kütüphane    

kamp    

parapet    

teşvikçi    

rüsum    

üç kat    

boğum    

balkon    

çaba    

uzunlamasına    

seçicilik    

klor    

sunak    

yarma şeftali    

vernik    

tüfek    

liste    

eşkenar üçgen    

gebelik    

branda    

tim    

alçak basınç    

pal    

o kadar    

törenli    

düşünülmek    

Afganlı    

çekememezlik    

tel şehriye    

çıplaklar kampı    

yine de    

sert    

stop    

nail    

dramatik    

denizaltıcılık    

safha    

posta kodu    

tahliye    

bölümsel    

güdülmek    

kalıtımsal    

ayni hak    

haysiyetsiz    

inanış    

sanki    

inşaatçı    

güngörmez    

özel mülkiyet    

kınalı    

art    

arjantin    

eğlenceli