ölü mevsim kelimesi

(10 karakter)

etalon    

hacimli    

duba    

kuşkulandırmak    

normal    

serpiştirmek    

halt    

muaheze    

fire    

kafası dumanlı    

sessizlik    

rezervuar    

jeofizikçi    

basketbol    

okşamak    

kenarlık    

kendini    

halka    

ayraç    

hiciv    

disiplinsiz    

memnu    

eksiklik    

revizyon    

nankör    

şehir    

düz    

çarpılma    

kentleşmek    

ofis    

kırmızı nokta    

durulama    

dram    

simetri    

karma    

saymanlık    

termodinamik    

nafta    

yerleşik    

si    

cismani    

müştereken    

beklenen    

kafesçi    

gelir    

şifonyer    

sarışın    

yankı    

istikrarlı    

motopomp    

çapak    

suskunluk    

trigonometri    

banket    

basil    

hadise    

mezbaha    

buruşuk    

fuhuş    

izin vermek    

steno    

bahar    

zavallı    

gittikçe    

çoğaltma    

ünlem işareti    

akşamleyin    

piton    

dik başlı    

bütçe yılı    

viyadük    

asa    

yalamak    

palaska    

aile meclisi    

egzersiz    

mineral    

ilmi    

küre    

pilot    

aplik    

it    

lenf    

kumsal    

parmaklık    

toz sabun    

jig    

nevrasteni    

girişim    

masum    

zirai    

nema    

zımnen    

gerçekte    

çıtırtı    

okullar arası    

iletişim    

cezbetme    

bencilce    

huni    

patron    

müsamahasızlık    

nail    

ıtriyat    

dansör    

keratin    

kola cevizi    

muhteva    

erkekçe    

belirginleşmek    

sızlanmak    

oluşmak    

kredi kartı    

sözlü    

bir boyda    

formen    

darbe    

kilogram    

geçirmek    

Slovak    

karşılamak    

spiral    

rate    

havali    

nema    

aksülamel    

dinç    

zerre    

talaş    

lökosit    

ziyaret    

tempo    

ip    

klorlu    

ibare    

kanun teklifi    

gebe    

sınama    

eğmek    

arada bir    

kiler    

an    

denemek    

tembel    

çalı bülbülü    

pelte    

serpme    

kilitleme    

yansıtıcı    

motif    

soylu    

sırasız    

metruk    

forum    

ate    

menteşe    

Mezopotamya    

fırınlama    

taç    

muhit    

kazayağı    

modaya uygun    

lomboz    

şirret    

muslin    

magma    

trio    

kardiyoloji    

Libyalı    

çizge    

çocuksuz    

ilişme    

bahtsız    

kötü haber    

şifreli kilit    

bere    

murakıp    

ümitsiz    

haslet    

anmak    

harcanmak    

hiza    

gecekondu    

mızrap    

sabit fikir    

samimiyet    

teeddüp    

tekne    

yabancılık    

vasıflanmak    

boy    

enformasyon    

obelisk    

basınçlı    

defterdarlık    

prim    

çekirdek    

teşkil    

uyum    

sarılıklı