ömürlü kelimesi

(6 karakter)

yoğunlaştırmak    

en    

damat    

corum    

budalalık etmek    

denizaltı    

krizantem    

taraf    

zalimlik    

morfoloji    

okşatmak    

düşünce    

benzersiz    

keşfetme    

aksaklık    

Akşam Yıldızı    

ihata    

varoş    

motor    

kar    

zulüm    

savuşturma    

Sudanlı    

tango    

vulva    

dayanma    

sone    

menşe    

Girit    

aptallık    

giyotin    

dayanıksız    

ast    

bazen    

çekme demir    

sinsice    

pes    

cesaretsiz    

duraksız    

tanker    

cam    

odak    

giriş kapısı    

dahiliye mütehassısı    

gauss    

libido    

gecelemek    

fauna    

dine    

drama    

han    

belirlemek    

jig    

nafta    

diren    

numune    

sarf    

köstebek    

Bolivya    

himmet etmek    

salpa    

diyaliz    

sulh olmak    

ate    

bileşen    

nektar    

misk    

amortisman    

defile    

uzakta    

ini    

kamu yararı    

ayrıcalık    

devletleştirilmek    

üzere    

larva    

kızarma    

peş peşe    

cakalı    

kumru    

göç etmek    

uyruk    

kaçak    

restore    

dana    

run    

paprika    

fısıldamak    

görüngü    

solgun    

bunaltıcı    

sem    

terletmek    

sıkı ağızlı    

işsiz    

hissiyat    

sınamak    

ki    

beden    

siyahi    

tabi    

damalı    

dostane    

zindan    

gözlemek    

saflaştırma    

dalgasız    

tifo    

ananas    

ilerlemek    

hazırcevaplık    

harem    

folk    

şebeke    

yasama gücü    

rest    

tin    

lap    

bark    

meşru    

sucuk    

ideal    

tahkimat    

hazır bulunmak    

çekememezlik    

liflemek    

banka defteri    

komiser    

randevu    

operet    

kaptan köşkü    

damping    

müessese    

vaiz    

maden    

verici    

saçsız    

lav    

onsuz    

hemcins    

ondan sonra    

vurucu    

Oğan    

karar    

kenet    

da    

bap    

tekdir    

but    

meristem    

atom    

hindiba    

bomba    

define    

talk    

tornacılık    

etnoloji    

akala    

diaspora    

talihsiz    

bank    

tabaklık    

sonuçlanmak    

armada    

buharlı    

ferde    

pres    

hava mili    

bahşetmek    

ahmakça    

muhabbet    

hamur    

şirin    

dinlenme    

personel    

batış    

video    

bakışmak    

ayet    

büfe    

ayça    

damper    

arpa    

dolayı    

çömelme    

beri    

sulama    

av kuşu    

birleşim    

ucuz    

arama    

köşe taşı    

veznedar    

duruş    

köklü    

ana fikir    

Yemen    

sekizgen    

yama    

teflon