üniversite kelimesi

(10 karakter)

küstahça    

tatlılıkla    

bombardıman etmek    

romantizm    

hor görmek    

dram    

molekül    

spot    

gangster    

itikatsız    

rant    

desigram    

yatırım    

memnun    

nominal    

met    

hidrokarbon    

run    

şahit    

cep harçlığı    

istifade    

harem    

pamuklu    

kuşburnu    

kaprisli    

stop    

dil atlası    

tip    

ırgalamak    

ip    

arpa    

egoist    

sınırdaş    

zorlaşmak    

müteselsil    

kolaylaşmak    

kur    

hırçınlaşmak    

ur    

cep defteri    

kumar    

poplin    

tolerans    

mine    

toparlamak    

atom ağırlığı    

meneviş    

değirmencilik    

geçişme    

ansiklopedik    

takeometre    

hümanizma    

pırasa    

Alman    

lan    

duyumsal    

şaşkın    

şiirsel    

suni teneffüs    

berrak    

galvanizli    

düşmanca    

minimum    

ferment    

kayakçı    

kemane    

buhar    

ağaç sakızı    

cenaze    

anlamlandırmak    

şort    

antrenör    

yont    

çekimser    

kurma    

göbeklenmek    

ahlaki    

eskrim    

apse    

Dingo    

matem    

mamafih    

sıkıca    

lezzetsiz    

başıboş    

plato    

mania    

kek    

kavramsal    

ginseng    

köken    

ihbarname    

partner    

bir araya getirmek    

Mars    

devirme    

lekeli    

baca    

Adana    

kabile    

sehim    

tepkili    

ovalama    

jeofizikçi    

moment    

Boğaziçi    

serum    

pop    

program    

tokyo    

panorama    

halıcı    

tam olarak    

dirlik    

kin    

puma    

sakallı    

bekçi    

spot    

oturuş    

döşetmek    

stratus    

devrilme    

tabi    

paylaşan    

şartlanmak    

çarkçı    

endişelenmek    

aba    

oy    

çapa    

gerek    

Fin    

ardışık    

taşınmak    

gizlice    

latife    

müesseseleşme    

kelle    

say    

sine    

mahremiyet    

bir kere    

hayret etmek    

bu    

puset    

kabarcık    

fon    

sanatçı    

yabani ot    

eleme sınavı    

morarmak    

poplin    

suçsuz    

çürüklük    

millet    

fob    

plasman    

kümülatif    

humus    

doğal gaz    

hazin    

profesörlük    

yavaşlık    

gülünç    

Portekizli    

konfeksiyon mağazası    

sim    

çimento    

moment    

heliport    

denetim kurulu    

düzeltici    

noktasız    

pudra    

İkizler    

ikna    

zebercet    

yağlamak    

cebri    

karabasan    

ızgara    

dirilik    

danışma    

form    

tam sayı    

kokain    

işgal etmek    

varagele    

cip    

kalkındırmak    

bot    

kapatma    

hop    

yerine getirme    

gama globulin    

mirza    

tıpkıbasım    

devletleştirme    

Süryani