��akac��ktan kelimesi

(12 karakter)

armağan    

odak    

genleşmek    

fakirlik    

dikiş iğnesi    

özlü    

tali    

tanker    

hücum    

zirve    

rotor    

mebzul    

mandıracı    

sürmeli    

çıngıraklı yılan    

iris    

havalandırmak    

pal    

yararlanmak    

at    

profil    

pizza    

patent    

yeterlik    

kaplamak    

enflasyon    

veya    

hayranlık    

run    

kalpak    

kombinasyon    

anagram    

kapıcı    

feminizm    

bıyıklı    

asa    

total    

çekirdek    

kilolu    

form    

istirahat    

evvel    

modül    

tertemiz    

ana kuzusu    

un    

mutlu    

as    

havyar    

mukavim    

tampon    

slip    

hırpalanmak    

sıkıntı vermek    

pist    

fos    

alakart    

hurç    

beraberlik    

köşe yazarı    

barışık    

çocuk odası    

sinmek    

holding    

el bombası    

taksa    

yararlı olmak    

kürkçü    

doksan    

sulu    

pus    

enzim    

motel    

halterci    

kovan    

kuzine    

norm    

doğurmak    

dam    

yaş    

planlı    

tahammül    

fors    

tafsilatlı    

bıçak ağzı    

fes    

kışkırtmak    

tımarhanelik    

faaliyet    

materyalist    

patent    

anaforlu    

itinasız    

uyarıcı    

ithal    

su korkusu    

görmemiş    

belirti    

vukuf    

manyetizma    

asık surat    

pazarlıkçı    

katı    

yolcu    

org    

genleşme    

tanker    

yapılabilirlik    

tabii afet    

şapırdatmak    

telefon santrali    

işaret    

ara bozucu    

kaldırma    

faksimile    

hazar    

kerkenez    

maarif    

reglan    

yemin    

inkisar    

manzume    

çaycı    

sanatoryum    

karışık    

serserileşmek    

taşıma    

diz    

avam    

yatak örtüsü    

baş gösterme    

bar    

in    

spot    

mantıklı    

monolog    

kapora    

propaganda    

çizgisiz    

renklendirmek    

mis    

seyis    

süresiz    

mücver    

patent    

dizmek    

edevat    

tablet    

tebessüm    

oynatım    

alarm    

damper    

baron    

tıkama    

de    

el ele    

değerlilik    

istemsiz    

karaya çıkmak    

apse    

alçaltmak    

mekruh    

ontoloji    

laklak    

hareketli    

akran    

of    

kaynaklı    

Kırgız    

tımarhane    

hizip    

çaldırmak    

arıtım    

kaşlarını çatmak    

seyahatname    

özenli    

müddetli    

mensup    

ara vermek    

deve    

genel    

fiyatlandırma    

bigudi    

hülle    

besi    

mezgit    

tel halat    

evlenmek    

ihtilalci    

nötr    

dalgıç    

kalkmak    

altüst etmek    

öğretici    

sakallı    

kompas    

kesik kesik    

çekingen    

av köpeği    

süzme bal