Batı Bloku kelimesi

(10 karakter)

yalancı tanık    

kurbanlık koyun    

varlık    

yumuşakça    

lıkır lıkır    

ban    

portal    

mambo    

riayet    

gaf    

çıkıntılı    

depolama    

çırçır    

enerjik    

sevecenlik    

cansız    

kabir    

adeta    

meteor    

boş yer    

parçalama    

rest    

aracılık    

koyuluk    

tenya    

güvenme    

vahşice    

ittihat    

açık mektup    

sarp kayalık    

anıtsal    

site    

yatay    

öğleyin    

rafine    

tekvin    

emicilik    

av    

vatandaş    

size    

kenetlenmek    

bileği    

fob    

cümlecik    

ifşa    

oksitlenme    

komut    

Mesih    

ekmek düşmanı    

general    

basket    

renklenmek    

mütareke    

kurnazca    

kızlık    

hava kuvvetleri    

mazeret    

hurda    

ahçı    

mikrometre    

icra    

tükenmişlik    

donma noktası    

simsiyah    

yusufçuk    

haykırı    

soluma    

kulak memesi    

hasarlı    

eskiden    

muktedir    

realist    

ödenek    

banker    

lojik    

kabullenme    

bayram    

sevgili    

ifade etmek    

teorisyen    

evrak çantası    

ama    

us    

koşum takımı    

la    

pos    

basitlik    

sevecen    

plaster    

poplin    

çipura    

cumartesi    

döşeme    

ayrım yapmak    

mümkün    

karma    

Fin    

el    

mihrap    

holding    

ileri atılmak    

ahitname    

sabit    

ilam    

gümüşlü    

senli benli    

dümen    

Türkiye    

sormak    

kafir    

tatbik    

nova    

esas    

geri tepme    

gezginci    

güzellik yarışması    

dana    

var olmak    

sarım    

alakalanmak    

cevaplı telgraf    

er    

o    

Bangladeşli    

izlemek    

tender    

ağırlaştırmak    

kaldırma    

atılım    

darbe    

keyifli    

bandırmak    

gezinmek    

tepkili    

normal    

morto    

vole    

ilkyaz    

sömürgeci    

doping    

pupa    

soba    

Tayvan    

gündeş    

görkem    

mihrace    

Katoliklik    

türkü    

hazırlanmak    

ifşa    

geçit    

öncecilik    

bağnaz    

Kanadalı    

çiftçilik    

hap    

gıpta    

sürgün    

keskin    

köşeli parantez    

ayartıcı    

cer    

içtima    

kademe    

fakir fukara    

baca    

veto hakkı    

kayınvalide    

klinik    

alkım    

la    

bey    

hecelemek    

mil    

buke    

pasta    

şamar    

ateş    

tırnaklı    

başkalık    

kura    

pim    

af    

sungu    

sık    

yermek    

kamyoncu    

iltimas    

işleyiş    

salise    

ofis    

Kanada    

harp    

kedi    

casus    

draje    

dilemma    

plan    

rayiç    

Nijerya