Gürcistan kelimesi

(9 karakter)

saat    

soma    

çağla    

erkeklik    

boyunduruk    

sonbahar    

gübrelemek    

muavenet etmek    

inti    

geceleyin    

süs    

diş ağrısı    

yazdırmak    

kara    

pazarlamak    

geçimli    

tar    

dun    

ibik    

badminton    

kükürtlü    

karşılıksız    

dahası    

sini    

pat    

patron    

milli    

emniyet    

istekli    

pigment    

firar    

makbuz    

norm    

konsorsiyum    

bar    

uçmak    

centilmence    

lot    

ışıtmak    

kansız    

ihtira    

asalet    

zecri    

donatmak    

sen    

pot    

sondajcı    

atlas    

kısaca    

kan kanseri    

klitoris    

haliç    

modem    

illüzyonist    

logaritma    

davul    

tırmalamak    

diyabet    

nedime    

makinist    

kot    

meram    

liken    

boğucu    

dürtü    

çağlayan    

sabitleştirme    

panda    

üniformalı    

halt    

indirgen    

tohumlu    

uğursuzluk    

büyükşehir    

volt    

yüreklilik    

fani    

yerleşmek    

Sami    

cilveli    

uzantı    

dışkı    

kasten    

züğürt    

fazla    

tatlanmak    

devir    

Tatarca    

kodeks    

hükümdar    

kıkırdak    

kruvazör    

bedenen    

nimet    

beyhude    

program    

tuğla    

artist    

kavurtmak    

kıdemlilik    

elverişlilik    

puro    

holding    

çakma    

manidar    

ödevlendirilmek    

kurye    

duvar    

run    

verimli    

fars    

tarçın    

hoş    

tazim    

dökümhane    

yönelmek    

mal beyanı    

haylazlaşmak    

egzoz    

münferiden    

karo    

fert    

emin    

kabuk    

keskin nişancı    

israf    

soyma    

kömürlük    

sapıklık    

ıssızlık    

forum    

Belçika    

özlü    

geç    

ramp    

küf kokusu    

fırıldak    

usluluk    

her nasılsa    

hayal meyal    

Van    

şans    

semen    

yetenekli    

labrador    

yuvarlak    

rest    

yanında    

keşide    

şişme    

galibiyet    

maça    

şablon    

propaganda    

yormak    

yasa tasarısı    

paslanmaz    

avaz    

inci    

yükseltmek    

damgalamak    

men    

ardiye    

akide şekeri    

dil laboratuvarı    

bas    

süvari    

run    

su cenderesi    

memba suyu    

sakıncalı    

ab    

faul    

sulandırma    

ürtiker    

sarsıntılı    

totem    

iştira    

sevk etmek    

diyagram    

sağlamlaştırmak    

farad    

ahenk    

muhatap olmak    

yazlık    

biçimci    

kaçakçılık yapmak    

mektup    

tabi kılmak    

ekseriyetle    

yenilgi    

bekleme    

ekleme    

cup    

drama    

gerilla    

yanmak    

kar    

oda müziği    

gelir vergisi