Kore kelimesi

(4 karakter)

irsaliye    

Hindu    

uyutucu    

mürekkepbalığı    

geçimsizlik    

evsiz    

dip    

markalamak    

lahzada    

besbelli    

sitemli    

rezalet    

utku    

türdeşlik    

yumuşakça    

hırpalamak    

çark    

buzluk    

amber    

romancı    

harekete geçirmek    

dolmakalem    

gaddarlık    

komplo    

dokuzuncu    

nakit    

top    

dilencilik    

türeme    

arpa    

ilgili olmak    

şakacılık    

kabus    

kabartma    

Hint inciri    

müsamere    

yapraklanma    

mutlakiyet    

kahpelik    

dokuma tezgahı    

esirgemek    

iktifa    

sonlu    

yazma    

kertmek    

ince    

hergele    

bit    

yağcılık    

eleştirme    

buzul    

drama    

haşarat    

kuvvetlendirici    

taydaş    

tas    

Tevrat    

kuduz    

hazırcılık    

itimatname    

uluslararası    

adlandırma    

hırsızlık    

yün    

men    

bulgu    

turta    

tepkisiz    

yırtmaç    

lake    

et    

terminal    

muhasip    

espresso    

istihdam    

aynen    

ermişlik    

cerrahlık    

tersine    

çektirme    

Kazakistan    

mantıksız    

kermes    

deve    

doksan    

benimsemek    

kanatlı    

ve    

kırmızımsı    

si    

günaydın    

han    

daktilo    

sürahi    

podyum    

san    

viyolonsel    

bed    

meteor    

yağışlı    

darılmak    

bom    

kabullenmek    

jips    

gıda    

meridyen    

basiret    

mühendis    

milli    

is    

tekerlek    

edi    

enkaz    

ordinaryüs    

tabip    

anımsatmak    

bilumum    

tekelleştirme    

doyma    

manyetizma    

algılayıcı    

bakıcı    

poplin    

itaatsizlik    

tip    

ima    

yüzücü    

cumhuriyet    

slap    

ce    

yaşama    

şirin    

yüz    

melezleştirme    

pardon    

kıran    

aksettirmek    

temaşa    

güneş yanığı    

benzin    

fayton    

me    

güzelce    

veto    

Lehçe    

gale    

eş zamanlı    

hakaret etmek    

silo    

susak    

star    

düşmanlık    

züğürtlük    

le    

prova    

çatallaşma    

yasa    

tıraşlamak    

ispanyolet    

yalama    

isimsiz    

tasarlanmak    

patron    

stent    

ökse    

kundaklamak    

yemlik    

cadı    

faşizm    

kaşif    

aile hukuku    

dogma    

madalya    

arızalanmak    

fagot    

rate    

ağlamak    

arşidük    

sırlamak    

kalpak    

harmoni    

plato    

partner    

bitter    

tire    

vitray    

doğum kontrolü    

nara    

çarık    

sebepsiz    

zorlaştırmak    

sos    

vermut    

menetme    

bandırmak    

eke    

gam    

İran    

stresli    

içine almak