Pakistanlı kelimesi

(10 karakter)

buruşturmak    

partner    

eyalet    

entertip    

bakanlık    

floş    

tapmak    

vulgarize    

değişkenlik    

ifa    

bugün    

yenilikçi    

Van    

tab    

merkeziyetçi    

serbest meslek    

zira    

yoksun    

ören    

vitamin    

utangaçlık    

işar    

işlevsizlik    

kil    

pratik    

rahatlık    

kavim    

bağ bozumu    

sonlandırıcı    

hunhar    

adrenalin    

başlatma    

sıkıca    

minder    

dana    

sıkıntı vermek    

konsoloshane    

emzirme    

si    

vesayet    

meta    

astım    

porte    

is    

koca    

oda    

ekipman    

penis    

avans    

panzer    

nas    

gazetelik    

beceriksiz    

name    

vasıfsız işçi    

sarhoşluk    

fotokopi    

padişah    

karo    

inleme    

basın ataşesi    

planet    

kürelemek    

dipfriz    

ince    

kapris    

nominal    

harcamak    

Satürn    

karaborsacılık    

erkek anahtar    

paslandırmak    

işgalci    

vakitsiz    

barışçıl    

acı kuvvet    

set    

restore    

öf    

alyuvar    

stereoskop    

pepsin    

dalga    

ebegümeci    

kutlama    

tutulma    

ginseng    

film    

radyoaktivite    

gedik    

katılmak    

kestirmek    

vagonet    

frank    

geçicilik    

hal    

yaratılış    

muhafız    

sıvı    

tasalanmak    

çirkinlik    

yama    

kansız    

tenkil    

robot    

yas    

çoğunluk    

saklama    

masmavi    

çıkagelmek    

yükleyici    

bulandırmak    

tümevarım    

sap    

Anka    

Tayvan    

set    

of    

hala    

damping    

cam    

kirlenmek    

bravo    

açık piyasa    

muris    

gıyaben    

perspektif    

cılız    

pişmek    

kurtçuk    

benzin    

rate    

tanış    

kültürsüz    

alkali    

kermes    

hafiflik    

dağılma    

bitimsiz    

ses    

doping    

taş bebek    

tazminat    

kanatlı    

ardıç rakısı    

pakt    

tilki    

pesimist    

kurbağa adam    

trap    

mır mır    

fay    

rumba    

risk    

mendil    

tüze    

analiz    

hava kuvvetleri    

minare    

santigrat    

demli    

müşterek    

mors    

tamamlamak    

mania    

slip    

put    

baygın    

kur    

portal    

anımsatmak    

Fin    

usluluk    

tan    

karst    

patates    

asap    

an    

küşat    

enerjik    

müzikhol    

fasikül    

belalı    

menzil    

görüş açısı    

artı    

şevkli    

taş    

bop    

hem    

bilgisizlik    

güçlülük    

katma    

Azerbaycan    

pike    

çapraz    

yoksulluk    

narkotik    

sos    

tornado