Portekizli kelimesi

(10 karakter)

tam    

daire    

hamburger    

surat    

trap    

yanılmak    

temel    

yetkisiz    

dimağ    

almaşık    

dil sürçmesi    

saik    

külliyat    

katma    

artist    

mahsuben    

tart    

ayakta tedavi    

gözleme    

son    

biricik    

böylece    

sendikalaştırmak    

karaborsa    

damping    

birleştirici    

yüklenme    

senelik    

hart    

karacı    

file    

jinekolog    

oy sandığı    

tabii    

kılınmak    

saç fırçası    

gang    

uçurtma    

çekilme    

akıl    

telefonlaşmak    

İslam    

atlama    

kemer    

oditoryum    

amber    

kabalaşmak    

hak    

haham    

pırtlamak    

yaşlılık    

file    

bitmek    

toraman    

süt şekeri    

pençeleşmek    

değersiz    

asa    

silahlı    

mangır    

yol halısı    

metal    

takırtı    

götürücü    

boğmak    

nispeten    

yüzücü    

aşiret    

ring    

turistik    

but    

kireç taşı    

çekiliş    

yorulmak    

kırışık    

çuval    

pal    

yapağı    

robot    

kavramlaştırmak    

özgüllük    

zonklamak    

motif    

yorulma    

tartı    

ret    

logo    

şımarıklık    

adli sicil    

yaylacılık    

sakinlik    

teleskop    

sağcı    

değneklemek    

hipertansiyon    

kalınlaşmak    

av    

konuşulmak    

hürmet    

sıvı    

entelektüel    

hor görme    

salt    

biner    

ardıç    

kabuk    

iştigal    

dav    

yaklaştırmak    

lignin    

norm    

parapet    

kaplıca    

lift    

mineral    

surat    

şakacıktan    

deneme süresi    

müebbet    

akışkanlaştırıcı    

jiujitsu    

hit    

göre    

mahvolmak    

bed    

tahnit    

kinin    

dilek    

sokmak    

temizleyici    

rotor    

mil    

bağlam    

dar    

krizalit    

rahim    

nezaketsiz    

ala    

vergi    

iş ilişkisi    

kendini    

programlı    

anca    

tatlı    

çakış    

saban    

orantılı    

grip    

şapkasız    

mablak    

cefalı    

salvo    

erkan    

kazma    

kimono    

gol    

abd    

radon    

lira    

çuvaldız    

evet    

deva    

tin    

açımlamak    

doyurma    

mat    

ışıl ışıl    

magma    

köklü    

esir    

sah    

ödeşmek    

ergin    

itaat etmek    

kreatör    

modül    

viyadük    

kulak zarı    

kraliçe    

om    

dana    

ideoloji    

angora    

kolektör    

zayiat    

biyofizik    

seans    

indükleme    

fiş    

yanardöner    

öğün    

as    

operet    

deniz kırlangıcı    

koşullu    

caymak    

orantısız    

define    

sinema    

ikindi