Türkmenistan kelimesi

(12 karakter)

cenaze arabası    

hakkaniyet    

Madagaskar    

of    

bordür    

lateks    

hanım    

gösterişçilik    

kuyruk kemiği    

karşılaşmak    

dolambaç    

psikiyatri    

ana    

sayma    

kesintisiz    

yazın    

filo    

isteme    

evcilleştirmek    

retina    

kronolojik    

züppelik    

hail    

patron    

cop    

gezmek    

ar    

mukavva    

triton    

orkestra    

kirpi    

yekpare    

geceleyin    

müptela    

kail    

cinas    

şike    

toynak    

mağaza    

pik    

haydut    

oranlamak    

yaşlanmak    

amiyane    

biricik    

tip    

print    

çepeçevre    

acılanmak    

kırıcılık    

farad    

zoraki    

motif    

ceket    

gazolin    

norm    

başvurma    

tombala    

züppe    

aft    

bakir    

sabahleyin    

kana    

renklilik    

etkisiz    

nail    

paylaşma    

ask    

kurumsallaştırma    

hevenk    

çiğnemek    

diktacı    

form    

köfte    

marmelat    

abu    

opera    

tente    

evet    

başkalaşmak    

büyümek    

makbuz    

saptamak    

sarma    

kuzeyli    

guguk kuşu    

kan basıncı    

fiber    

rezidans    

düzenli    

her biri    

çizgi    

ilk yardım çantası    

yazılış    

kukla oyunu    

hare    

kayırmak    

güneş tutulması    

sahih    

kipe    

donanmak    

makro    

cibinlik    

bilirkişi raporu    

zamir    

sağlama    

lira    

gala    

kanton    

güzelleştirmek    

spatula    

polemik    

biçimsiz    

kısaltma    

hakikat    

provoke    

hoşa gitmeyen    

orakçı    

sup    

tartı    

yetiştirmek    

rağmen    

yiğitlik    

un    

plaster    

veto    

melodram    

saika    

tabi    

çekiş    

çakıl    

fit    

Hollandalı    

incinmek    

magma    

meme    

sigortacılık    

uğraşmak    

şua    

cevap    

tepegöz    

kurutma    

yatıştırıcı    

fiber    

sit    

mukayeseli    

pomat    

kötü durum    

main    

üretme    

torik    

frapan    

yapısalcı    

vulva    

uzun uzadıya    

diken dutu    

sığırcık    

aydınlık    

duy priz    

hiddetlenmek    

fit    

soğukkanlılık    

feshetme    

top    

müneccim    

siyahlatmak    

berbat etmek    

davetli    

bando    

nispetsizlik    

uygunluk    

ast    

run    

sapma    

som    

bağıntıcılık    

ağır hasta    

bilinçlenmek    

link    

geri kalmışlık    

talk    

but    

mızmızlık    

transport    

modaya uygun    

katman    

fak    

Mezopotamya    

asbest    

monotip    

katman    

çam ağacı    

hazır    

mekan    

ibare    

fa    

vurulmak    

hayvansal    

zevzeklik    

oynak