Türkoloji kelimesi

(9 karakter)

biberli    

müsadere    

yan yana    

star    

güve    

noktalı    

kukla    

kıymak    

kağıt    

kristalleşme    

tasavvur    

sergi salonu    

ali    

engellenme    

top arabası    

disiplin    

diyafram    

yavru    

fedakarca    

soda    

çekimsiz    

insanca    

hertz    

misilleme    

rest    

raf    

emniyetsizlik    

sanatsever    

Latin    

slalom    

mücevher    

dolayısıyla    

yaşamak    

mümeyyiz    

ek ödenek    

azarlama    

geçirmek    

enayi    

marifetli    

cop    

antoloji    

ses uyumsuzluğu    

su borusu    

bed    

kelle    

maroken    

haşere    

tarifsiz    

kriko    

su ürünleri    

vakarlı    

sustalı çakı    

magma    

krank    

güneşsiz    

esnasında    

naif    

tezahürat    

kardeşlik    

cezaevi    

doğrudan doğruya    

serpiştirmek    

abd    

gem    

yeterince    

özel hayat    

giderme    

Uruguaylı    

bacı    

tornado    

buhran    

salt    

kişiliksiz    

şişmanlık    

yasak bölge    

gale    

ekşi    

kavgalaşmak    

cephe    

ninni    

Leh    

fener kulesi    

el    

müteakip    

zifiri karanlık    

logo    

müphemiyet    

diaspora    

çocuksuz    

süzme    

madde madde    

eğirmen    

yüzük    

mukaddes    

tavşancık    

namağlup    

kuvvetlendirmek    

belki    

sayıcı    

ter    

tarlatan    

zen    

kaidesiz    

uzaklık    

imamlık    

tart    

izotop    

ilgeç    

yonga    

dikenli tel    

cam    

takdir    

canlandırmak    

esirgenmek    

banyo    

uyarlayıcı    

terebentin    

ekleme    

karbonatlamak    

sınıfsız    

hareketsiz    

damgalamak    

etamin    

batak    

sığlık    

sıralama    

sundurmak    

yarıçap    

Zambiyalı    

kükürtlenmek    

fosilleşmek    

fotoğrafçılık    

para cezası    

manyetik disk    

sepileme    

soğutmak    

bakılmak    

yaylı sazlar    

ayrım yapmak    

far    

itaatsiz    

dane    

geniz    

övülmek    

demleme    

spot    

largo    

gerilmek    

beşeri    

boyar    

zafer    

postal    

karst    

çamaşır mandalı    

yaraşmak    

ester    

bulgur    

Fas    

tür    

kusmuk    

solda    

sura    

basil    

goblen    

pastörize    

et    

aya    

batik    

çekingen    

güvey    

zen    

hiperbolik    

sersemce    

deney tüpü    

fit    

yargı    

hurma    

yük arabası    

yakınlaşma    

koku    

bet    

mülkiyet    

göstermelik    

motor    

bot    

süper benzin    

mine    

korkunçluk    

iptal    

ilerleme    

uyuşuk    

badem    

ben    

fauna    

sofuluk    

bilgin    

örme    

atılgan    

kuşak    

tas