T��rkmen kelimesi

(8 karakter)

yiğitlik    

mahmur    

kurt masalı    

emme    

inançlı    

kürek kemiği    

Letonya    

biçilmek    

yerel yönetim    

sarkıtmak    

üzgün    

bunalım    

hafif yemek    

koleksiyon    

print    

komiser    

yıldırma    

meta    

ağız dalaşı    

Almanya    

fauna    

Özbekistan    

kayalık    

tablet    

sohbet    

yan yol    

ad    

iz    

bölük pörçük    

basketbol    

boylu boyunca    

çıkık    

cırcır böceği    

nankörlük    

Müslümanlık    

şampiyona    

us    

emrivaki    

kuvvetli    

emlakçı    

kontrbas    

test etmek    

ölçüsüzlük    

çıkış yeri    

su yılanı    

öğrenim    

pazar    

bas    

ton    

sıkıyönetim    

kısıtlayıcı    

okşatmak    

lanolin    

tadım    

ısmarlatmak    

ifşa etmek    

o    

test    

başından atmak    

çökelti    

süpermarket    

atardamar    

zarafet    

özlü    

aldatma    

hassaslık    

kibernetik    

vicdan    

bukağılamak    

derebeylik    

fail    

dış    

deniz tutması    

hava sahası    

malt    

salat    

kaça    

la    

paten    

çoğunluk    

teklifsizlik    

doğurma    

ekşimsi    

ustalaşmak    

milis    

poster    

hayalci    

kontratak    

susatmak    

arkalıksız    

sapsarı    

oturma    

geri almak    

dram    

üstlenmek    

akaryakıt    

aft    

cıva    

pansiyoncu    

seyahat etmek    

dosyalanmak    

tıkanma    

dink    

kullanmak    

dana    

kırmak    

Bolivya    

yorumcu    

bıçkı    

alkali    

pedikür    

çağdaş    

gam    

avantajlı    

eteklik    

bandrol    

dövünmek    

ergitmek    

Habeş    

hünerli    

duyum    

defile    

tavuk    

çizili    

nakletmek    

doğal afet    

kara para    

aklı başında    

angora    

incinmek    

transit    

düzgünlük    

morluk    

kaçınmak    

sıtma    

alto    

mine çiçeği    

boş inanç    

sancak    

köksüz    

kansız    

çaçaron    

geniş zaman    

hece    

içi boş    

ace    

ahu    

ant    

düstur    

kov    

tahnit    

salep    

mask    

kaçıntı    

ihtira    

vekalet etmek    

hoşluk    

şekillendirme    

ıska    

parmak    

yamalı    

erken    

lösemi    

bonservis    

oje    

it    

ahbap    

aklaşmak    

pul    

kamulaştırmak    

akıl    

largo    

tasavvur    

stent    

abide    

kabarık    

ring    

atacılık    

ihraç    

stop    

karekök    

kızdırmak    

Allah    

hadde fabrikası    

defin    

serap    

yapağı    

nizamlı    

fagot    

çekiş    

tutuk    

görüştürmek    

kalsiyum karbonat    

iptidai    

ovalamak    

açıkgöz    

ağ kepçe    

teadül    

lim    

şımartmak