açıklayan kelimesi

(9 karakter)

klozet    

öbür    

tanker    

hurdahaş    

ikram    

bani    

karanlık    

yama    

başkumandan    

yetki devri    

dayanışma    

itimat    

mahfaza    

lota    

blok    

af    

misyonerlik    

paket    

florin    

işeme    

belgesel    

yabancılaştırmak    

cin    

alma    

ihtilal    

sofa    

kapasite    

beyaz adam    

agorafobi    

altın    

sık sık    

siper    

sızma    

gurultu    

dürtmek    

akbaba    

basket    

porto    

takımada    

tasarruf    

dün    

kalkışmak    

yönlendirmek    

tutum    

eksi    

dağlı    

yönlendirmek    

mahzen    

ifa    

gökdelen    

yemekli vagon    

yumak    

sarsıcı    

at    

kırmızı    

planlanmak    

simsar    

azimli    

temiz    

megahertz    

ikamet etmek    

istimdat etmek    

damping    

dizmen    

mega    

bitter    

kalay    

beslenme    

antre    

portföy    

melezleme    

Rab    

yulaf unu    

park    

cesaretlendirmek    

rektörlük    

mahmuzlamak    

kamışlık    

yakin    

hoyratlık    

asli    

çoluk çocuk    

emsalsiz    

teşkilatsız    

hoparlör    

milliyetçilik    

en önemli    

icraatçı    

parsellemek    

edi    

ceviz    

müstehcenlik    

meteorolojik    

fön    

hiç kimse    

fayda    

numaracı    

söylenilmek    

güzel    

stüdyo    

frank    

çöp torbası    

Malta eriği    

şilep    

siyasetçi    

töhmet    

Güney Kutbu    

beceriklilik    

günahsız    

nadir    

erkekçe    

dış deri    

format    

kertik    

saymak    

sahan    

cip    

bor    

fer    

tender    

portal    

konumlamak    

oval    

asap    

iblis    

ikiyüzlülük    

kendi halinde    

naneli    

işportacı    

kip    

anlatıcı    

temizleyici    

yakında    

rahatsız    

çakal eriği    

inatçılık    

eskime    

galvanize    

Hindu    

Bursa    

tiroit    

market    

dine    

döneklik    

sömürge    

baldız    

problem    

sen    

seyyar satıcı    

taşıyıcı    

kısık    

dağıtma    

horasan    

si    

umman    

sevap    

kızma    

tahlil    

onarım    

toynak    

şehitlik    

but    

duraksama    

fiziki    

saptırma    

açılım    

sikmek    

kahramanca    

sorumluluk    

kimsesiz    

kahpe    

kros    

başlayış    

ücretli    

önemsemek    

güvercin    

be    

lütuf    

hükümdarlık    

asfalt    

yaman    

yorumlama    

dökme    

şal    

para    

uzantı    

şüphesiz    

dava    

us    

Çekoslovakya    

kemikleşmek    

panda    

özgeci    

vadeli mevduat    

karpit    

esin    

dilimlenmek    

azami    

dikbaşlılık    

parabol