açkılamak kelimesi

(9 karakter)

köylülük    

forte    

görüntüleme    

bulantı    

inti    

kabakulak    

gözeneksiz    

oyunbozan    

kaya tuzu    

votka    

hasır    

pastoral    

kaynakça    

hiçten    

betatron    

iris    

kıssa    

slip    

ekleme    

endotermik    

savcı    

sırtüstü    

dişi    

cennet    

volkan    

pot    

tefeci    

fosfor    

vehim    

köse    

Decrescendo    

parçalanmak    

farz    

aşılama    

dayak    

vaaz    

hücum    

orta yaşlı    

alıştırmak    

evlenmemiş    

iğnelemek    

salt çoğunluk    

atlas    

donatmak    

teorik    

hayvanat bahçesi    

tarımsal    

takvim    

ret    

eğme    

lamel    

legal    

fiil    

soluksuz    

koltuklamak    

yatır    

anlayışsızlık    

Budizm    

çıplaklık    

tünaydın    

anne    

doğruluk    

yenilmek    

bayat    

istihza    

tez canlı    

olgun    

şişirmek    

kuma    

şarap    

tay    

gıyabi    

zıkkım    

gerekçesiz    

boğazına düşkün    

standartlaştırmak    

tabip    

motorcu    

cinas    

roman    

sürücü    

aranmak    

abes    

omurilik    

kameraman    

ot    

yüzüncü    

pos    

kilogram    

hitaben    

papa    

kalas    

yabancılaştırmak    

ananas    

hesaba katmak    

taraftar    

ebelik    

transit    

logaritma tablosu    

payanda    

tan    

yaratıcı    

kaplı    

cebi delik    

antoloji    

şüpheci    

kısıtlama    

Karadağ    

gasp    

antimon    

dirlik    

benzemek    

icat    

süzülmek    

söndürmek    

borda    

oldu    

sam    

kafesli    

malt    

küstahlık    

of    

misal    

casus    

hacim    

kamping    

gecikmeli    

of    

planet    

top    

uzunluk    

ataş    

özdeyiş    

batın    

bat    

hemoglobin    

karşılıklı    

sporsever    

kızma    

ibik    

mızıkçı    

taşınmak    

yuhalamak    

söylev    

enjekte    

mikrop    

ilikli    

okşama    

kuru kalabalık    

resmilik    

aromatik    

telaşlı    

yanlış anlamak    

gravürcü    

lotus    

Senegal    

karartma    

ifşa    

ihtiyar    

baba    

jiujitsu    

biçare    

yönetmek    

alavere    

fiber    

transandantal    

kanamak    

opus    

çakı    

aralatmak    

post    

gözlemek    

yöneltme    

grip    

abece    

efendi    

dam    

federal    

gamsız    

diploma    

katma değer vergisi    

kontrol saati    

perde duvar    

düzensizlik    

pehlivan    

hepsi    

kul    

dobra dobra    

esirlik    

bayağı kesir    

paraşüt    

rate    

doğrulamak    

ayyaş    

taşeron    

dikleşme    

yoğunlaştırma    

kurban    

hatalı    

konç