ağır vasıta kelimesi

(11 karakter)

şehriye    

addetmek    

tenkisat    

diploma    

protesto    

burkulma    

yastık kılıfı    

saldırma    

muttali    

açık kahverengi    

mutlakiyet    

jeton    

nutuk    

övülmek    

fotometri    

tasarımcı    

erteleme    

garp    

saltanat    

batıl    

taşlama    

pavurya    

fesatçılık    

ginseng    

kışkırtıcı    

banker    

miyavlamak    

iktidarsızlık    

önlük    

yağmurluk    

hat    

takdis etmek    

grip    

link    

polyester    

perakendecilik    

iyilikle    

esneklik    

solo    

isteklenmek    

karlı    

atasözü    

lakin    

mahzur    

süredurum    

tedirgin etmek    

karine    

darı    

kısrak    

stilist    

sadakatlilik    

yurttaş    

sır    

mutlak değer    

şalvar    

deşmek    

bark    

tashih    

tahvil    

banker    

kostik    

kahvaltılık    

kök    

gibi    

güherçile    

yük treni    

krep    

kinematik    

hazırcevap    

toner    

her bir    

haris    

spekülatif    

kontrat    

güneşletmek    

ihtiyar    

görgüsüz    

farmakoloji    

çöp sepeti    

ramp    

töhmetli    

düzelme    

draje    

memur    

iftihar    

post    

frank    

arı kovanı    

afyon    

bomba    

kan    

hacı    

post    

üniforma    

telaffuz etmek    

hayırsever    

izdivaç    

mertek    

halihazır    

yelkenci    

ring    

far    

centilmen    

süngü    

ask    

forum    

amip    

kalın yağ    

pipet    

karbonik    

millileştirme    

çiçeklik    

kabza    

şeriat    

Brahman    

uzun çizgi    

giderici    

kırışık    

pelüş    

şifoniyer    

doğramak    

sakın    

inhisarcı    

benimsemek    

bakımevi    

gelen giden    

para    

bayat    

halk müziği    

hit    

sol    

kazazede    

kuşkusuz    

reel    

atmaca    

burs    

kamet    

karaçalı    

şeytani    

onomatope    

firuze    

ayaz    

İstanbul    

yakında    

kısırlaştırma    

atık su    

şans    

tehlike    

melezleştirme    

yamak    

ısırma    

müsriflik    

Mars    

star    

paketlemek    

tebaa    

bed    

portakal    

mızıkçı    

öğrenmek    

es    

zedelemek    

cips    

tornado    

turnusol    

festival    

koyu    

semeresiz    

kilerci    

ucuzlamak    

av    

otomat    

fonksiyonel    

dereceli    

kötü niyet    

yaslanmak    

müstesna    

paslanmak    

öküzlük    

işaretlemek    

katışıksız    

yansımak    

kabul etmemek    

etmek    

soldurma    

öbürü    

nafile    

globulin    

uçurmak    

hoşnut    

kabak    

ılımlı    

serserileşmek    

biçimsel    

tutuklanmak    

Rab    

birileri    

kaynak    

beceriklilik    

ara sıra