aktarmacılık kelimesi

(12 karakter)

kincilik    

dominant    

gebelik testi    

beze    

ut    

cezve    

kurs    

run    

kana    

eğik    

ziyaret    

marka    

step    

sığlık    

ahenksizlik    

gömmek    

do    

dekanlık    

ciğer    

hamlık    

general    

lot    

siyasal parti    

çocuk ruhlu    

önemli    

vasıta    

muşamba    

tırnak işareti    

duraksız    

priz    

faydalanma    

temsili    

bağlantı    

tenkit    

araştırmak    

farklı    

film    

samba    

belediye başkanı    

gabari    

öğreti    

opera    

dimmer    

oda    

şifonyer    

yeterlik    

mensucat    

izabe    

raptiye    

yontulmak    

özne    

hemfikir    

Kanada    

resmen    

pilot bölge    

cumba    

lakayıtlık    

san    

beyzbol    

fan    

sure    

mütareke    

tanzim    

ivedilik    

yararlı    

sembolik    

Sanskrit    

basamaklı    

aktüer    

tanrılık    

takiben    

nasılsa    

gelinlik    

derman    

kalıntı    

akıl hocası    

üre    

vat    

ikiye bölmek    

kahya    

aksan    

adeta    

sedasız    

harp    

özgürleştirmek    

fobi    

lokal    

ressam    

ask    

hafriyat    

tamirci    

limanlık    

solo    

iki    

yarış arabası    

fundalık    

arıtma    

etkilemek    

kovalamak    

amber    

araçlı    

kurutulmak    

sinüzit    

diploma    

tedvin    

mülkiyet    

başında    

benekli    

entegre    

karşı    

ticaret gemisi    

duyma    

dadı    

strateji    

zikir    

izale    

trap    

alt bölüm    

fibrin    

kas    

akşamüstü    

dere    

irtifak hakkı    

kenar mahalle    

dokunuş    

bağnaz    

dua    

yirmi    

domuz derisi    

sulh    

eksen    

yazılım paketi    

kemane    

ruj    

hail    

tutumlu    

merasimsiz    

hatun    

çökelme    

acınacak    

satma    

toplu konut    

meteor    

mi    

kerhaneci    

federal    

kumar    

çiş    

özetlemek    

silahlanma    

kanarya    

kalımsız    

yalandan    

taşlama    

nevale    

sigorta primi    

gür    

folk    

inşa etmek    

fit    

ki    

demirbaş    

lake    

Levanten    

paratoner    

mukavele    

dun    

kavga etmek    

piknik    

görümce    

tavır    

hışırtı    

manda    

eleştirmek    

naklen    

yek    

servis arabası    

anma    

pişirmek    

kupür    

delil    

fırıncı    

şangırtı    

dimmer    

gaf    

stajyer    

para cezası    

sosyal demokrasi    

ziyafet    

yıldız    

om    

uyandırmak    

düşme    

ispat    

boş vakit    

yontma    

Romanist    

kurabiye    

büzülmek    

gri