alçak basınç kelimesi

(12 karakter)

vezin    

düşünce özgürlüğü    

hedef    

lort    

tul    

alkali    

antagonist    

tüylendirmek    

kireç    

hay    

özel    

satış    

gümüşçü    

iftihar    

dönel    

fail    

tin    

suç ortağı    

çalgı    

örmek    

özsu    

Rumen    

hamilelik    

fes    

önem    

alındı    

us    

uzay geometri    

format    

hükümsüz    

ahlaksızca    

girift    

sipariş    

günah keçisi    

icabında    

problem    

dip    

interferon    

keyifli    

emretmek    

yataklı    

Fin    

bezek    

icma    

kötek    

bre    

üsteğmen    

haberdar    

toplumsal yardım    

acımsı    

havan topu    

şans    

meltem    

Afganistan    

market    

römorkör    

tecrit    

küçük harf    

bağlama    

dan    

yaltaklanma    

niteleme    

plan    

evlat    

karın ağrısı    

aşırmacılık    

çalıştırma    

hayalci    

serbest    

beslemek    

bazalt    

beden    

tatbik    

topluca    

rate    

aksülamel    

valör    

bulmak    

çalıştırıcı    

espresso    

harbiyeli    

zırlamak    

yosma    

lanolin    

antipati    

kusurlu    

tramvay    

dua    

kıdemli    

azımsama    

madalya    

boşaltma havzası    

nükte    

irtica    

dam    

triton    

tövbeli    

nadan    

tal    

manyak    

transit    

sunak    

şube    

pütürlü    

uçuculuk    

tiksindiricilik    

konvertibl    

kefillik    

çoraklık    

camlaşmak    

flora    

kesinsizlik    

plaket    

üstünkörü    

cadı kazanı    

altmışar    

file    

ast    

bağış    

metal    

etüt    

kuşaklamak    

dolama    

ırak    

sabunculuk    

opus    

restore    

fiyaka    

Romanya    

gümrükleme    

set    

lot    

bağırsak    

interferon    

panter    

fışkırtı    

hayal    

pafta    

hevenk    

Fin    

seloteyp    

filum    

sardırmak    

zifiri    

bin    

cam    

prens    

aceleleştirmek    

atış    

aromalı    

rol    

paslanma    

rotor    

bedava    

yerel    

müfettiş    

para arzı    

defile    

bat    

feodal    

modernist    

serinlik    

icraat    

değiş tokuş etmek    

çeşme    

mürit    

garnitür    

masa örtüsü    

yeniden canlanma    

portal    

sıcak kuşak    

müdafaaname    

taalluk    

bagaj kilidi    

mankafalık    

tender    

pal    

alizarin    

İrlandalı    

dışkı    

oda    

sürtünme    

fa    

reis    

kip    

minare    

çıkmaz    

Hamel    

gariban    

yazgıcı    

huzursuzluk    

kapalı    

bozulma    

atölye    

anafor    

nar    

gebe    

merinos koyunu    

çıkış    

verici