alınganlık kelimesi

(10 karakter)

rate    

bunak    

münakaşa    

baldır    

sanatçı    

protesto etmek    

sonunda    

oluşma    

allak bullak olmak    

tövbeli    

matematik    

gülmek    

yakınında    

pay    

değerli    

filiz    

ön ödemesiz    

sayışmak    

çocuk doktoru    

maşa    

lime    

gözlükçü    

katmerli yalan    

farad    

yansıtıcı    

kel    

alabalık    

beğenilmek    

mask    

delik    

patent    

kabul etme    

hamlık    

değişmek    

toplantı salonu    

kulübe    

sevinç    

gen    

us    

istatistik    

mutaassıp    

klişe    

anarşist    

duygusuz    

kil    

partizanlık    

baskın    

alçak kabartma    

tuğ    

ok    

vicdan    

alt    

perdahlı    

gidici    

aşağıda    

la    

çözündürmek    

dijital    

jig    

rest    

dönüştürmek    

bakkaliye    

yarış otomobili    

sandal    

posa    

pelerin    

istinaden    

yüze gülücü    

sap    

büyüleme    

azotlu    

festival    

tost    

eğelemek    

serserileşmek    

muhrip    

kızıl ötesi    

hastane    

tepe    

dövüşken    

minnettarlık    

düzelmek    

muvazaalı    

emeklemek    

umacı    

işlevsel    

ağabey    

vuruşma    

limit    

net    

sofi    

soyut isim    

sınai    

polo    

jargon    

plastron    

politikacılık    

palaz    

logo    

kontör    

is    

katlamak    

palavracı    

bıdık    

peki    

göbek    

Samanyolu    

ne    

tan    

üstelik    

aşkın    

çörten    

çöküş    

makul    

gece    

doğuş    

oh    

eğitim fakültesi    

denetleme    

silah    

küresel    

meal    

vurulmak    

kırıklık    

bayır    

maket    

kemer    

minik    

avadanlık    

sterilize    

yeşil    

uluslararası    

operasyon    

seslendirme    

saçıştırmak    

plastik cerrahi    

hırpalanmak    

kulak vermek    

palavra    

print    

sancılı    

çakıl taşı    

işporta malı    

şekersiz    

hesaplama    

dip    

gıcırtılı    

panel    

sonsuzluk    

yakınında    

arıza    

intibak    

grotesk    

yetkili    

kanun adamı    

ağır iş    

oyun masası    

kalkınmak    

fodul    

meyan kökü    

tartmak    

kele    

övmek    

uzay    

sütlü    

siyasal    

kiracılık    

mezgit    

boşamak    

yumruk    

yuvarlamak    

klakson    

yaşatmak    

karıştırmak    

lav    

açık sarı    

yüklenme    

meyil    

diaspora    

dikeç    

sahanlık    

palet    

polo    

panzer    

model    

uvertür    

soğurma    

arya    

be    

bolero    

optimist    

ara seçim    

fellah    

judo    

barındırmak    

çökmek    

mesh    

barış    

misyonerlik    

aşırı