asıl sayılar kelimesi

(12 karakter)

gerinmek    

norm    

toplum    

kriter    

od    

çetele    

dalgıçlık    

kerevet    

guarani    

kekeme    

doküman    

karavana    

dua    

minnettar    

org    

kabare    

kusurlu    

boş    

değişmezlik    

nedensiz    

tab    

gözetmen    

feminist    

aksan    

sorgulama    

hayali    

başta    

elmacık    

mesuliyet    

kavgacılık    

cezalandırmak    

sultan    

dikizlemek    

İsa    

sıhhiyeci    

farkına varmak    

aşikar    

beslemek    

memnuniyet    

alt geçit    

na    

skor    

sık sık    

buğulama    

yarış kayığı    

avlak    

rate    

sıpa    

müsamahasızlık    

uzay geometri    

beyanname    

oldukça    

kötek    

su taşkını    

dekor    

çözümsel    

salça    

soyulmak    

çekim    

lap    

şalgam    

kokmuş    

kilo    

eşlemeli    

ölmezleştirmek    

kakmacı    

makineci    

kalemlik    

sahne    

kazancı    

fatalist    

emniyetli    

suni gübre    

şelale    

hilal    

ölüm orucu    

sultani    

boyamak    

maskeli balo    

çıkarılma    

nas    

tutuklatmak    

su yolu    

muhtıra    

kuzulaşmak    

in    

sponsor    

tutuk    

tasarruf    

villa    

nesilden nesile    

çatlak    

kilo    

triko    

nükleer santral    

Cebrail    

üzere    

spagetti    

veda    

arp    

tescil etmek    

motor    

çeteci    

durulamak    

yarımada    

parazit    

proton    

cop    

sayfiye    

hail    

kesilmek    

mostralık    

mürdüm eriği    

arşiv    

Latin    

psikolojik    

izafi    

müstesna    

merkezcil    

şarap fıçısı    

fettan    

çetrefil    

kulvar    

kanunsuz    

jig    

nitrik asit    

dörtlük    

çekme demir    

sinematek    

kovalamaca    

salt    

boya fırçası    

Tanrı    

sanatoryum    

hücreli    

armada    

si    

bubi tuzağı    

söz varlığı    

aktarım    

kıta sahanlığı    

bay    

anlatma    

korelasyon    

meta    

motor    

dut    

park    

abis    

muktedir    

somurtmak    

jant    

asalet    

soba    

kapı tokmağı    

ilkel    

duraklamak    

temdit etmek    

bombacı    

tevessül    

gargara    

kısıt    

seyretmek    

tümdengelim    

trap    

manevra    

çökelme    

seçiciler kurulu    

haylazlaşmak    

yerinden çıkarmak    

duygusallık    

basın ataşesi    

siftinmek    

ifa    

mühendis    

esnaf    

yapısalcılık    

kışın    

pişkin    

berber    

dönüşüm    

yansı    

kriko    

köpeklik    

mazlum    

fan    

beş    

delici    

yüklük    

parsel    

üretkenlik    

tire    

uyanış    

itfaiye    

artırmak    

sos    

belgin    

modem    

nihayet    

zedelenmek