asgari ücret kelimesi

(12 karakter)

buzağı    

fakirlik    

tamtam    

atom    

istihkak    

teşebbüs    

memorandum    

alışkanlık    

ebedileştirmek    

açık seçik    

karadul    

reklamcı    

serinkanlılık    

çıkarılma    

malt    

baklava    

fosfat    

cevap    

cani    

kalburlamak    

alamet    

önemsizlik    

çoklu    

su yolu    

ısıtma    

humus    

irin    

sıçrayış    

sürdürme    

nece    

ter    

üs    

Latin    

manifesto    

devim    

detay    

Tatarca    

gang    

gol    

istikrarsız    

acısız    

kokuşma    

gamze    

uygar    

toner    

fıçı    

üç katlı    

paten    

sagu    

telafi etmek    

basen    

mızıka    

kamarot    

in    

bilge    

oradan    

maluliyet    

star    

teselli    

sutaşı    

materyal    

nervür    

çoğalmak    

karşılamak    

hidroliz    

yaltaklık    

çap    

milli    

günün adamı    

din    

sarahaten    

yapılaşmak    

ilk ve son    

kesintisiz    

pizzacı    

karın    

sıfır    

kolay kırılır    

antagonist    

tasavvuf    

aksırtmak    

ızdırap    

mask    

çuha çiçeği    

unutulmak    

stator    

garanti etmek    

mi    

lota    

iflas etmiş    

morarmak    

abartılı    

frenlemek    

kimya    

şapırdamak    

fazlalık    

proje    

uçsuz bucaksız    

güçlülük    

tütmek    

para    

istinaf    

tecanüs    

makale    

sake    

aroma    

asmak    

ölünmek    

pazarlamak    

muayene etmek    

etüv    

mandarin    

yalınayak    

aha    

market    

cimrilik    

bela    

postiş    

sultan    

noktalı virgül    

demode    

run    

arıtıcı    

öğüt    

dikiş iğnesi    

al    

dağıtımcı    

tolerans    

gale    

tecrübesizlik    

oluşturmak    

memorandum    

Özbek    

isimlendirmek    

ekvator    

Hanya    

kayıtlı    

kiklon    

meşgul etmek    

narkozcu    

jig    

rasyonel sayı    

olta    

örümcek ağı    

son    

bıçkıhane    

solgunlaşmak    

denetlenmek    

usta    

lif lif    

geçişme    

idea    

düşsel    

partici    

müstevli    

humus    

rodeo    

şirretlik    

şişleme    

zarar görmemiş    

tırnaklı    

ne    

test    

giderme    

magma    

gözüpek    

yaratıcı    

tokgözlü    

problem    

hüküm    

panel    

başhemşire    

anlatım    

berrak    

kültürel    

gevşeklik    

nitelemek    

çocuk bakıcısı    

kuru meyve    

karşı çıkmak    

ray    

kurşuni    

format    

slogan    

terkip    

dalgalanma    

kent    

parlak    

bakışım    

mehtaplı    

dehşetli    

ıskarmoz    

zorlama    

pot    

emekli    

rektör    

mark    

ödenek    

tenge    

hemoglobin