astrofizik kelimesi

(10 karakter)

çam ağacı    

müjdelik    

halkevi    

astigmat    

bıçkı tozu    

varsaymak    

yas tutmak    

bit    

kaynamak    

yüzüstü    

tundra    

portakal    

tiraj    

gözbebeği    

ar    

judo    

anketçi    

kaptan köşkü    

taşıma    

link    

deneyimli    

rengarenk    

sari    

irs    

radar    

zorunlu sigorta    

kabarmak    

testere    

körükleyici    

set    

çürüme    

tüccar    

inadına    

transit    

diğeri    

refakatçi    

büyükşehir    

ar    

saçmalamak    

ötesinde    

dip    

ayak bileği    

eksiksiz    

çat    

küme bulut    

desilitre    

borsa değeri    

emniyet müdürü    

tribün    

mırıldanmak    

bale    

puan    

izomorfik    

sefer    

raptetme    

ole    

tıkıştırmak    

mart    

yellenmek    

düdük çalmak    

eşek cenneti    

şeker    

bekçi    

tozlaşmak    

eleştirilmek    

say    

saklanmak    

ban    

gitme    

ti    

moral    

meğerse    

dolmakalem    

başka yerde    

cici    

inişli    

olabilir    

dava    

fob    

gemi aslanı    

akli    

tıpatıp    

geçiştirmek    

libretto    

Rönesans    

er    

tiyatroculuk    

av    

şaşkın    

otel    

eylemek    

kaleci    

tülbent    

azımsamak    

yetkili    

kaçınılmazlık    

jargon    

sakat    

main    

domuz derisi    

gözeneklilik    

otomasyon    

yonca    

serf    

yatıştırıcı    

holding    

bismillah    

don yağı    

am    

törenli    

magma    

limit    

çelişkili    

seccade    

mahmurluk    

itiştirmek    

obelisk    

dost olmak    

yıkama    

şamandıra    

tart    

üstünkörü    

tenezzüh    

hatun    

gala    

dizgin    

yağcılık    

dırdır etmek    

asa    

kınamak    

tunç    

güçlük    

sekte    

teferruatlı    

ohm    

ant    

yataklık    

kalemtıraş    

pankart    

oğlak    

bre    

itmek    

olgunlaşma    

çıtırtı    

mut    

tekrar    

girmek    

volt    

hazırcı    

geri tepmek    

tabiiyet    

süpürme    

göl    

mangır    

müspet    

kehanet    

pörtlemek    

kibrit    

dalış    

bark    

Batılılaşmak    

üzüm    

hafiflik    

konuşma    

kopça    

tedricen    

ad    

bej    

infaz    

eski eserler    

Yugoslav    

of    

net    

yaratmak    

beyaz    

Yezidi    

işsizlik    

lama    

çullanmak    

yıpratmak    

kus    

bastırmak    

vesaire    

maya    

talk    

bahane    

teşekkür etmek    

festival    

sağdıç    

renklendirici    

tesadüfi    

güvensiz    

Türkleşmek    

üşümek    

billur    

çevik    

muaccel    

ara sıra    

armadura    

yemek borusu