atmosfer basıncı kelimesi

(16 karakter)

aksak    

tapu kütüğü    

gösterişsiz    

programsız    

içine çekmek    

tuba    

realist    

beslemek    

panel    

eşkenar dörtgen    

risk    

yarık    

kinetik    

flora    

caydırma    

hayvanat    

bile    

dökmeci    

pastel    

dış borç    

yakut    

stajyerlik    

Karaman    

gitmiş    

saman nezlesi    

kültürlü    

işbirliği    

kamaştırma    

pipet    

desinatör    

deha    

eğik düzlem    

şeytani    

inançsız    

dil    

Portekizce    

dem    

bot    

süt    

samimilik    

ayartıcı    

hasta    

yadırgatmak    

pardösü    

kaydırmak    

tutar    

hakşinaslık    

vurgulamak    

kurtarıcı    

bir damla    

farmason    

greyder    

toy    

panteist    

gri    

parti    

dolayısıyla    

yetersizlik    

Moğol    

Adana    

mukavemetsiz    

vurmak    

afi    

deprem    

inanılmaz    

şiddetli    

ferment    

veri dosyası    

fosfor    

şimdi    

ramp    

pasaj    

sigara    

çekecek    

tümden    

doğrusal    

iflas etmiş    

aft    

tabaklama    

taraftar    

damla    

alevlenmek    

frank    

kip    

kurmay    

hal    

reprodüksiyon    

seksener    

mahfaza    

proleter    

sofa    

mürekkep    

kalibre    

cep    

lanolin    

tekila    

haseki    

çanak anten    

yapıcı    

gayrimenkul    

haykırmak    

şube    

reddedilmek    

emir    

maskara    

vermek    

yakınlaştırmak    

azim    

Latin    

opera    

mizanpaj    

İslam    

menetme    

kantin    

canlı müzik    

Brüksel lahanası    

sızdırmak    

girişmek    

hırsız    

vehim    

yelek    

forslu    

çaba    

sefillik    

azot    

halk oylaması    

kardiyolog    

zimmetine geçirmek    

ayarlama    

tertiplemek    

görevsizlik    

bar    

fasulye    

psikiyatri    

ölmek    

köklü    

borçlu olmak    

triton    

alkollü    

soyluluk    

sürveyan    

suretini çıkarmak    

bed    

guguk kuşu    

Rus    

reaksiyon    

file    

argon    

çok çok    

döllenme    

bangır bangır    

gözetme    

keyif    

zeytinyağı    

tutanak    

elverişsizlik    

salon    

termik    

ötesinde    

patron    

hop    

yarı    

güçlendirmek    

fahri    

eksiklik    

gözlemci    

müteveffa    

satrap    

kula    

kağıt    

uçuk    

natüralizm    

çok yönlülük    

mahluk    

utangaçlık    

ışık yılı    

sizinki    

hele    

pipet    

faktör    

sine    

son    

filo    

Hollanda    

sikke    

el sürmek    

istila etmek    

Antakya    

mastürbasyon    

estamp    

bayrak    

kıymetlendirme    

enfes    

peynirli    

horoz    

en    

form    

lagün    

ölçüt    

hissiz