ayni kelimesi

(4 karakter)

ayni

,

ayni

ayn ile başlayanlar...
12 adet listelenmekte
-ayna, -aynacı, -aynalı, -aynalı sazan, -aynasız, -aynen, -aynı, -ayni hak, -aynı zamanda, -aynılık, -ayniyat, -aynıyla,
yni ile bitenler...
1 adet listelenmekte
-aynı,

sağlıklı yaşam    

riyaziye    

fauna    

sihir    

mangır    

varyasyon    

yağlı kağıt    

elektronik beyin    

büyük boy    

sessiz    

vehim    

acındırmak    

roman    

aşma    

katyon    

kayıt defteri    

tar    

Yunanistan    

yapışma    

beraber    

kafeslemek    

umutlanmak    

bergamot    

revolver    

şıllık    

filan falan    

kimono    

poster    

salvo    

öbek    

tuhafiyeci    

veto    

obur    

tekerlek    

namussuz    

başlayıcı    

anten    

kutsallık    

oda    

sergen    

kurulmak    

dağıtılmak    

risk    

Fin    

diz boyu    

murdarlık    

İsa    

seslendirme    

borçlandırma    

demagog    

uslanmak    

sergüzeşt    

asi    

mavna    

sancı    

telsi    

çarkçı    

mas    

servis asansörü    

karaca    

ganimet    

gümüşçü    

örs    

geri tepme    

lap    

kayıtlı    

alelusul    

çoğaltma makinesi    

doğru dürüst    

küsur    

kesici diş    

şemsiye    

göğüslük    

kötüye kullanma    

kervansaray    

kabul etmek    

haber vermek    

kırık    

tango    

çıraklık    

yaslama    

post    

umulmadık    

harman döven    

pert    

güreşme    

bunaltı    

benzin göstergesi    

modem    

arıtım    

name    

kesişme    

kaynatma    

Amerika    

adamakıllı    

cıvadra    

sağlıksız    

sıhhiye    

kavgacı    

ayrılış    

yakma    

aba    

gerçek    

yönetişim    

hariciyecilik    

don    

solist    

insan hali    

bağımsız    

kıstas    

hülya    

apre    

suna    

onaylanmak    

yük olmak    

özveri    

rokfor    

ifraz    

üretken    

kaligrafi    

kasvetli    

çocukluk    

demek    

altüst    

aside    

öğe    

gecikmiş    

birleştirmek    

hava üssü    

gaf    

boyamak    

tırmıklama    

nerede    

müteveccih    

üç boyutlu    

karni    

yargı    

örtü    

sanrı    

mukavele    

yanıtlamak    

perdeleme    

kompliman    

gözetim    

düzenlemek    

ani    

yaver    

put    

ak    

nar    

hidrosfer    

oynatmak    

Macaristan    

şakacıktan    

men    

göz kapağı    

bakiye    

an    

sodyum hidroksit    

nasihat    

kaset    

müdahale etmek    

aşık    

işkembe    

idari    

harfi harfine    

ajan    

pupa    

haham    

margarin    

mesh    

materyal    

futbolcu    

bazilika    

isterik    

nebatat bahçesi    

şifahen    

tadilat    

yorgan    

cıva    

kur'a    

bölme işareti    

yağsız    

vazgeçmek    

cam    

mahrem    

olgunlaşmamış    

son    

tempo    

nötrleşmek    

çekirdek    

milli marş    

oktant    

miras    

bilgiç    

hazırlıklı    

akide şekeri    

posta damgası    

coşturmak    

oturan