batkınlık kelimesi

(9 karakter)

tenor    

Brahma    

fire    

konsome    

taşınma    

ama    

nesil    

şakırtı    

artmak    

cephane    

final    

santimetre    

plankton    

Batılılaştırmak    

dun    

nebat    

viyolonsel    

et    

erişmek    

entel    

kesin    

kısmet    

meridyen    

Marksist    

sevinçli    

rekolte    

dinamitçi    

polen    

üstelik    

portal    

ayırmak    

bilgi işlem    

orijin    

sağlık kontrolü    

derinleştirmek    

damping    

Azrail    

cenk    

müfettiş    

dipçik    

protein    

sincap    

diyagonal    

kız yeğen    

erimez    

gerdan    

kaçınılmaz    

mağduriyet    

belirgin    

yapısal    

nazlı    

Fas    

volta    

çözücü    

ucu ucuna    

bekar    

alt    

fikirsiz    

çobanpüskülü    

bide    

ihtiva    

alelade    

yatık    

oramiral    

cami    

yudumlamak    

homojen    

cesurluk    

keratin    

razı    

çabalama    

judo    

iffetli    

oval    

metalik    

restore    

keyif    

toksikoman    

mektep    

fide    

fotoğraf    

çöl    

fonda    

apışma    

eksiksiz    

puma    

Moğolca    

ajur    

amaçlı    

han    

seçim bölgesi    

çalkalama    

problem    

dogma    

kurbağa    

kalıtımsal    

sponsor    

reklamcı    

stres    

iffetli    

zeki    

yasama gücü    

ihbar etmek    

aracılık    

set    

endişelenmek    

mütemmim    

jig    

yarı saydam    

asfalt    

katedral    

magma    

çirkinlik    

tender    

nas    

meşakkatli    

ekin    

karaya    

sığır    

kara sevdalı    

unsur    

bağlam    

haberdar    

ishal    

manyetik disk    

vicdansızlık    

yaralanmak    

seslenmek    

betimleme    

yeşillik    

basitlik    

yağlayıcı    

ikircikli    

pınar başı    

kılavuz kaptan    

resmilik    

savunucu    

vakfetmek    

üstüne    

etnik    

cip    

çam sakızı    

realite    

plazma    

damper    

vedalaşmak    

vantrilok    

vole    

asar    

sterilize    

görmezlik    

sızmak    

kulaç    

eşekçi    

tahini    

stop    

fırıldak    

ayartmak    

cenaze    

tatarcık    

tövbeli    

tutya    

köprü    

istila    

cesurca    

baro    

sardalye    

Atatürkçü    

devlet bakanı    

birazcık    

tepeli    

karacı    

vergilendirmek    

migren    

habitat    

paradoksal    

gerici    

doğal    

şahsiyet    

kilogram    

goblen    

kalbi kırık    

mısra    

onsuz    

ağırlık merkezi    

tempo    

tim    

Gotik    

ferman    

fit    

yansı    

yumuşama    

bariton    

şehir    

alem    

telif    

büzük    

tanıklık    

muhalefet    

tungsten