bilge kelimesi

(5 karakter)

tamamlayıcı    

Mars    

tat duyusu    

yamukluk    

yogi    

maskeli balo    

espri    

galiba    

ısrar    

atıcılık    

gerilimli    

iştirak    

utandırmak    

tatil    

kaşarlanmak    

performans    

cüzdan    

şaşırtmaca    

şevkli    

nasip etmek    

kısıt    

yüzlü    

yakınsama    

benekli    

azar azar    

büyüleyicilik    

kekelemek    

köktencilik    

holding    

sprint    

kopmak    

tender    

habitus    

epey    

miyar    

kontrgerilla    

fosforlu    

galeri    

sosyalist    

anma    

oda    

parfüm    

bot    

pilaki    

kaside    

serserilik    

jeolog    

koleksiyoncu    

eksiklik    

hareketli    

kaptırmak    

çarptırmak    

camsı    

tatsızlık    

hava kanalı    

odunsu    

uymazlık    

net    

fan    

yarışma    

meşe    

kadeh    

imgesel    

yaptırmak    

minnet    

eğreti    

Burundi    

yaprak dolması    

ova    

veranda    

kuruluk    

otçul    

beyaz adam    

rekor    

mira    

Rus salatası    

kaşar    

özümlemek    

folk    

denizci    

katı    

boyun    

rom    

müdafaa    

alınma    

havai    

sızlamak    

boyun eğmez    

kerevit    

morartmak    

zan    

imge    

az    

yok olmak    

pazarlama    

vikont    

fukaralık    

put    

alışılmak    

galebe    

tutu    

armut    

ortanca    

hitap    

dereceli    

narkoz    

kavgacı    

güçsüzlük    

ya da    

lira    

papaya    

pey akçesi    

deklare    

kesinleşmek    

vat    

otomasyon    

yoldaş    

atıştırmak    

yamalanmak    

eda    

girişken    

şekil değiştirme    

gösterişçi    

gizlilik    

yüz karası    

zeytinlik    

pişmek    

vatanperver    

yoğun    

minder    

ayrı    

meta    

vicdanlı    

doğru    

aşısız    

rotor    

met    

canlı cenaze    

dayanma    

kayınvalide    

telefon direği    

sakınmak    

reçel    

hep    

birleşmek    

fanatik    

ruhen    

senatör    

basso    

restore    

solo    

umulmak    

meteor    

galebe    

isimlik    

fan    

bone    

göz kararı    

denim    

aygın baygın    

dama    

kaşalot    

sote    

pupa    

heybe    

dikiz aynası    

Afganistan    

al    

görüntü    

teşhircilik    

afi    

belediyeye ait    

nihilist    

hudut    

rezil    

sarkık parça    

yüze gülücü    

kanatlı    

satıcı    

vazgeçirmek    

gaz lambası    

deftere geçirmek    

gericilik    

alıç    

acındırmak    

limbo    

ekmek    

yatak odası    

ufuk çizgisi    

çizik    

bitimsiz    

ödünç vermek    

boyun eğmez    

kırım    

fışkırtma    

kullanma    

hakem heyeti    

dekar    

ihtişamlı    

karınlamak