de��i��mezlik kelimesi

(13 karakter)

sindirilemeyen    

epilog    

kıyam    

hidroelektrik santral    

tam zamanında    

vals    

en    

seve seve    

link    

ohm    

familya    

dip    

ağırlığında olmak    

fıtık    

atma    

sebep olmak    

inan    

duygusal    

salmak    

batak    

methal    

ivedilik    

deflasyon    

erimek    

borçluluk    

arasında    

dondurucu    

papaya    

elmas    

motor    

suçlama    

tırmanmak    

çalkantılı    

düşürmek    

pigment    

sözel    

uf    

rakiplik    

hat    

bilakis    

efekt    

agorafobi    

vızıltı    

atlama    

müreffeh    

hail    

bark    

petrol    

herze    

tip    

put    

bankacı    

nar    

azaltılma    

gut    

arjantin    

tundra    

yüzer havuz    

kavun    

veremli    

mark    

gene    

bay    

kokmuş    

rehber öğretmen    

tutaç    

pogrom    

forum    

total    

şehircilik    

mermer    

protein    

popo    

çığlık    

tarafsız    

var etmek    

sahra topu    

file    

yazgı    

kumar    

şımarmak    

sömürmek    

tarafsız    

ab    

kavşak    

kıskanmak    

soytarılık    

kuruş    

adese    

done    

idare meclisi    

sosyolojik    

kobay    

saygısızca    

fiber    

soğutma    

bermuda    

çoban    

müshil    

tarafsız    

kazıcı    

gereksizlik    

yakınlarda    

dağınıklık    

fit    

uyuşukluk    

kayırmak    

Ari    

gerzek    

sızlanmak    

ezilmiş    

kıymetli    

nahoş    

yanmak    

orduevi    

özellikle    

sarkma    

sitayiş    

eşyalı    

kaolin    

damacana    

ezmek    

patlama    

gitmiş    

soy    

armoni    

önsel    

sofra    

gürültü patırtı    

fazla    

albay    

çember    

patrik    

şah mat    

gagalamak    

vüsat    

fasıla    

şekillendirmek    

motor    

negatif    

önyargı    

tekelleştirmek    

taraflı    

patent    

başarmak    

nalın    

hakikaten    

duyarlılık    

teselli etmek    

top    

vasıfsız işçi    

terörizm    

mutabık    

font    

transport    

mütareke    

şanlı şöhretli    

eğlencelik    

yıldızlı    

tablo    

as    

kırışıklık    

eskimiş    

heyelan    

sığlık    

maliyet    

Edirne    

ulama    

kapitalizm    

mask    

rap    

davetiye    

baret    

aşağılayıcı    

derebeyi    

kes    

set    

uyku    

kurucu    

panter    

abes    

öteki    

bıçkı    

ataman    

flaşör    

nehir    

çilingir    

tarafsızlık    

sabun    

bolero    

aşamalı    

cana yakın    

yenileştirmek    

tender    

hazırlıklı    

provoke    

dehliz    

gramofon    

oymacılık    

katliam