devlet adamı kelimesi

(12 karakter)

transit    

yönetim kurulu    

palaska    

karalamak    

Letonya    

temyiz    

bark    

iyilik eden    

kefir    

zapt    

yağlı    

diklenmek    

arkadaş    

hay    

eşek    

ışıltı    

açkılamak    

karşılıksız    

okkalı kahve    

Şam fıstığı    

yenileştirmek    

katkı maddesi    

tüylü    

baygınlık    

sızlanma    

Portekizce    

temizleme    

güçsüzlük    

sura    

bağırsak    

muz    

hava yolu    

liberal    

dayak atmak    

dokuma tezgahı    

hemoglobin    

yöresel    

nadide    

geçim    

antagonist    

emaye    

sinyalizasyon    

tacir    

sempati    

tas    

kum balığı    

açık    

en çok    

cenk    

patates    

iradeli    

hilesiz    

mihaniki    

olagelmek    

ad    

Türkistan    

kaftan    

kabalaşmak    

birlik olmak    

apse    

komalık    

sinüs    

çıkartma    

korunma    

tazelemek    

yudum    

post    

haymatlos    

tahta    

ban    

mühür    

uygunsuzluk    

mu    

taşınmaz mal    

çevik    

kompartıman    

espresso    

kavis    

bilistifade    

file    

yatak takımı    

kurumlaşmak    

akortlu    

kok kömürü    

pike    

Amerika    

yük hayvanı    

alto    

yaya kaldırımı    

sultan    

dolu    

çizim    

azar azar    

peçeli    

evrensellik    

kırılmış parça    

müşkül    

slip    

yerleşmek    

bencillik    

can sıkıntısı    

soğuk algınlığı    

kapaksız    

şamandıra    

beşer    

şemsiyelik    

vurgunculuk    

evlendirme    

spot    

kuluçka    

cam    

form    

kanıtlamak    

demir parmaklık    

atletizm    

ast    

dayanma    

ahenk    

önsezili    

vana    

çevirici    

soykırım    

mahsul    

özellik    

kapitalist    

program    

kaba    

aykırılık    

deniz kızı    

pop    

top    

önderlik    

agnostisizm    

yanılsama    

kura    

deneme    

yetiştirilmek    

Girit    

takdim etmek    

bir defalık    

usturpa    

pedal    

sincap    

gericilik    

kiriş    

solunum    

yüzük    

hayvanlık    

birisi    

afazi    

barut fıçısı    

süre    

yelkenli    

plastik    

tek yönlü yol    

açtırmak    

yaklaşık değer    

tenvirat    

bed    

ışıklandırma    

sakar    

olmaz    

doğru    

Türkmen    

ban    

sıvılaştırmak    

meymenetli    

ağılanmak    

üstel    

kan basıncı    

basma    

palanga    

spektroskop    

kuralsız    

peltekleşmek    

petrol    

sağır pencere    

la    

imha    

anot    

flütçü    

perşembe    

imansız    

zayıf    

bunak    

boşanma    

alıcı yönetmeni    

telakki    

ileri sürmek    

set    

bükülü    

bayrak direği    

bayilik    

yanık    

merkezileşmek    

nasip    

kızdırma    

motor    

hüzünlenmek    

diş