devralma kelimesi

(8 karakter)

pal    

kefen    

sote    

antagonist    

çabalama    

patent hakkı    

bütünleşmek    

balsam    

başbakanlık    

stent    

rumba    

sepetlemek    

sakalsız    

afet    

hırpalamak    

bit    

sabah    

mor    

platin    

melon    

altüst olmak    

şeker    

ateşleyici    

orta direk    

yayıncı    

atlatma    

aralıksız    

minder    

set    

listelemek    

yuvarlanma    

tedbirsiz    

oldukça    

hal    

kerim    

nato    

maroken    

soru    

dikme    

inişli    

krallık    

lan    

kök    

gensoru    

ikizkenar    

eh    

lame    

midye    

çökelme    

de    

friksiyon    

azılı    

print    

vasiyetname    

yapayalnız    

çaprazlık    

mezun    

kilovat    

çömeltmek    

faul    

pepsin    

sake    

tahıl ambarı    

ilim adamı    

asabiyet    

kalkık    

inik    

inanılmaz    

tarikat    

bu    

çömlek    

ali    

şöhretli    

aygır    

onunki    

bitki    

cup    

tiftiklenmek    

burkulmak    

fırlamak    

hiddetlendirmek    

ünlem    

kardinal    

yansımak    

yanı sıra    

seslendirmek    

nadanlık    

ballı    

kişileşmek    

dinlendirici    

aklama    

travers    

bone    

taşmak    

son teslim tarihi    

iflas    

inletmek    

zampara    

kitabevi    

atletizm    

yerleştirmek    

lap    

kıldırmak    

öncülük etmek    

gezgin    

mamafih    

rutin    

kıta sahanlığı    

gazete    

isim    

tahsildar    

şarapçı    

fire    

form    

güç kaynağı    

mütareke    

normal    

yayımcı    

yıpratmak    

düşünülmek    

run    

cankurtaran    

dragon    

davetsiz    

eşek cenneti    

minnettar    

print    

kimya    

gram    

kırılma    

pare    

bit    

haşhaş    

yoga    

derbeder    

çiş    

pagoda    

santimetre    

kör nokta    

üç    

çehre    

tehir    

fortissimo    

sermayedar    

aşk    

kovboy    

verimlilik    

sıçmak    

ta    

kükremek    

illegal    

sol    

kas    

tat    

pilot    

tutarlılık    

tenor    

tembel    

serum    

planet    

bir zamanlar    

smokin    

kıraç    

şeriat    

teknik okul    

yok    

soyut sanat    

şifonyer    

azot    

kısalma    

ahenksizlik    

feragat    

çelişki    

yüzme    

her zaman    

ikilik    

rakun    

zırva    

opera    

icat    

Angola    

oya    

kapalı    

karamsar    

izdivaç etmek    

iyonlaştırmak    

ayak bileği    

Allah    

güz    

içkici    

reklam    

sığlaşmak    

ortam    

koordinatör    

karo    

kartal    

pey akçesi    

harika    

din    

üzüm suyu