doyma kelimesi

(5 karakter)

katılaşmak    

piç    

sebzeci    

öfkelenmek    

manas    

kabristan    

terleme    

aleyh    

bağışıklık    

yüzükoyun    

yavrulama    

lame    

şehriye    

içinde    

çiftçilik    

megaloman    

seslendirmek    

yağdırmak    

formen    

fitneci    

imaj    

dönüştürmek    

patent    

durak    

baht    

teşhirci    

havalandırma    

hımbıl    

toplumsallaştırmak    

akvaryum    

kaşelemek    

lap    

lezzetlendirmek    

kıssa    

siperlik    

kozmik    

veranda    

demlik    

aha    

epigram    

fob    

bencillik    

gezi    

dominant    

maden kuyusu    

seyyar satıcı    

oftalmoloji    

determinist    

bone    

rate    

İsa    

palto    

kekelemek    

ten    

hoşsohbet    

ikiyüzlü    

fare    

zar    

kasmak    

Kırgızistan    

akabinde    

paket    

süredurum    

akdarı    

filo    

sinir hastası    

haz    

içten pazarlıklı    

karalamak    

libretto    

tuğla    

hortum    

kokarca    

Yahudi takvimi    

insanoğlu    

reçel    

ihmal etmek    

zabit    

faturasız    

kabaca    

saniye    

yazı takımı    

terapi    

villa    

yönetme    

babalık    

geyik boynuzu    

tavsiye    

işemek    

keçi    

krep    

robot    

mübalağa    

karışık    

kunduz    

Fransız    

takdis etmek    

yöndeş    

lift    

sigorta primi    

plaster    

çalım    

alt    

kucaklama    

simetri    

cam    

hertz    

küsur    

kalben    

uzantı    

Haçlılar    

lanetli    

Sumer    

tenya    

saptırma    

mikrop    

som    

Kenya    

ticaret    

tornalamak    

tumturaklı    

medrese    

duyusal    

indinde    

yağdanlık    

nail    

kösnül    

adi    

salınım    

pintilik    

güveç    

fesih    

şanlı    

kimya    

muayene etmek    

deniz feneri    

matematikçi    

götürü iş    

köpüklü    

işgalci    

esnaf    

konaklamak    

bordro    

tutumluluk    

çarpım cetveli    

rate    

federe    

altına    

bürokrasi    

haşat    

şarkıcı    

kolaycacık    

bandırmak    

sebatsızlık    

defaten    

vadesi geçmiş    

ırgat    

şıra    

talep etmek    

paleontoloji    

ayık    

zayıflamak    

yangın tulumbası    

na    

parsa    

hallaç    

yakınında    

izleyici    

çökelme    

saçma    

milimetre    

fiil çekimi    

uygulamak    

berber    

teferruat    

irticalen    

rezervasyon    

denizanası    

bedenen    

belirtilen    

bıçkı tozu    

kasatura    

gıcık etmek    

araştırmacı    

çırılçıplak    

saydamlık    

kuru kafa    

beyaz ırk    

ihtişamlı    

iffetli    

sap    

duvar resmi    

angora    

alem    

graben    

içirmek    

içbükey    

silahçılık    

ekstre    

komutan