durma kelimesi

(5 karakter)

dal    

ayı    

patent    

garanti    

pim    

lava    

dip    

gezgin    

çim    

faydacılık    

üşüşmek    

lame    

istihdam    

çöl    

kişilik    

oval    

misal    

mücellit    

slip    

neticelendirmek    

ağırlık    

dal    

sönmek    

incik kemiği    

peydahlamak    

kiler    

tıkıştırmak    

mi    

Sırpça    

akran    

samanlık    

boyunduruk    

gömmek    

simge    

yavru    

koşma    

bayrak töreni    

fazlalık    

tamirhane    

lakap    

çalıştırıcı    

köşe    

pilli    

konsolide    

husumet    

şaşılaşmak    

değişmez    

bergamot    

Sanskritçe    

duyusal    

kullanma    

kirişlemek    

işeme    

banker    

özlem    

tirbuşon    

nispetsiz    

Merkür    

patik    

seracılık    

boğuşmak    

tar    

run    

monarşi    

kat kat    

artist    

yabancılık    

Sinop    

meyveli    

derken    

dizili    

özdeş    

Gürcüce    

eczane    

yaz    

il    

pop    

insafsız    

poker    

sınır ötesi    

tekne    

rest    

beher    

pili    

damlama    

tüylendirmek    

matine    

darılma    

maltoz    

sote    

benzinci    

sevimlilik    

idari    

karma    

soyut isim    

piyasa    

sekizgen    

murabahacılık    

portakal    

çocuk arabası    

kil    

bombardıman    

şarapnel    

pinel    

karışık    

adaletsizlik    

ama    

yuvarlak hesap    

fırıldanmak    

sarı    

kalınlık    

Paraguay    

lise    

eşeysiz    

Moğol    

amber    

tarım    

alet edevat    

cankurtaran salı    

döşekli    

ressamlık    

gübre    

alışveriş    

sevdirmek    

mezar    

elit    

tüylenmek    

kimlik    

vardiya    

gizem    

salıverilme    

print    

gözükmek    

tatlılıkla    

lamel    

tiran    

banker    

öreke    

talk    

kalite    

seçmen    

tul    

veteriner    

taş ocağı    

na    

musibet    

avantaj    

bostan korkuluğu    

akşam    

ideolojik    

sıvışmak    

fare    

fes    

anlaşılır    

veto    

size    

çömlekçilik    

gerilim    

biri    

akrabalar    

mülk    

yaptırım    

rate    

bale    

ben    

diktatör    

sormak    

evet    

vekaleten    

Ukrayna    

fes    

tarz    

tomurcuklanmak    

gaf    

izin    

ıslahat    

kabartı    

kekeleme    

iletken    

in    

sone    

tin    

aile reisi    

göz merceği    

açık sözlü    

engelli    

oluşum    

hissiz    

et    

pastörize    

ya da    

yaratma    

Van    

kazanç    

dargın    

dokunaç    

Nijerya    

benzerlik    

bop    

buğulanmak