emperyalist kelimesi

(11 karakter)

hımış    

teftiş kurulu    

ayrı ayrı    

dana eti    

nüsha    

yeknesaklık    

bilgi vermek    

tire    

mersin ağacı    

belirme    

sap    

gerçeklik    

yükselti    

parapet    

kıta    

inhilal    

el işi    

haber ajansı    

yalı    

İspanya    

Hint irmiği    

üstyapı    

güçlendirme    

vicdanlı    

kapuska    

yiyici    

sinyal    

baltalamak    

şükran    

kesik kesik    

nema    

post    

mayışmak    

eflatun    

alivre satış    

sahibe    

nal    

dize    

karikatür    

asker kaçağı    

alan    

ara seçim    

font    

fizikçi    

mısır püskülü    

triton    

su keleri    

sis    

yük gemisi    

heyecansız    

yüz kızartıcı    

adaptör    

seks    

   

budama    

diminuendo    

sadakatsizlik    

esmek    

hazırcı    

soğutmak    

kaypaklık    

cuma    

dinçleşmek    

düzeltilebilir    

kutsama    

göz göze    

film    

varış    

boa    

ibrik    

dağlık    

iniş    

nadir    

maden cevheri    

an    

modernlik    

gelenekçi    

lava    

sessiz    

gerek    

neva    

öğütücü    

keman yayı    

tatil    

resul    

kocama    

gemi omurgası    

spiral    

mor    

yak    

ayıp    

problemli    

korseci    

yakınmak    

tun    

biriktirme    

drama    

nitelendirmek    

haset etmek    

süzme    

general    

üstlenme    

patlama    

senin    

fen    

şofben    

kafalı    

normal    

iptida    

gerilim    

halter    

belirteç    

sponsor    

yedinci    

tarla faresi    

kur'a    

artezyen kuyusu    

camcı    

gazlı bez    

moral    

misafirlik    

keriz    

kireç    

telaffuz    

renklenmek    

grip    

daimi    

tartar    

at    

girme    

badem ezmesi    

punt    

açlık    

yetkilendirme    

kucak    

beytülmal    

yüzmek    

Allah    

kar tanesi    

yüzükoyun    

zerre    

martini    

istihza    

mürettebat    

ucuzlamak    

izafiyet    

sekme    

uyanış    

uçuk    

bando    

baht    

anaforculuk    

şangır şungur    

mütekabiliyet    

İsa    

dokunma duyusu    

aydınger    

oda    

anonim    

yumulmak    

dövüşme    

kolalamak    

stenografi    

psikolojik    

kırıcı    

hap    

sefalet    

inti    

koltuk    

teknik okul    

sit    

sakarin    

soğumak    

müstemlekeci    

fiil çekimi    

havalandırma    

set    

mandalina    

monte    

konsolide borç    

emniyet amiri    

at    

doğru    

gönülsüzlük    

hindi    

hafi celse    

muslin    

göz alıcı    

işin tuhafı    

oturak    

karamela    

maalesef    

kademe    

samanlık    

Tibet    

süpürge darısı    

amaçlamak    

mühendis    

sin    

cimrilik