endüksiyon kelimesi

(10 karakter)

tas    

onkoloji    

duyumsatmak    

mezhep    

serbestçe    

teneffüs    

geçirme    

intermezzo    

inceltici    

panelist    

sıkılmak    

trajik    

mezat    

martin    

böyle    

önsezi    

düşsel    

püf noktası    

muhammen    

salıvermek    

psikolog    

triptik    

seçicilik    

mesamat    

ok    

güçlenmek    

yanılma    

Lübnan    

propaganda    

donatmak    

fresk    

kampüs    

caz    

modern    

askılı    

kip    

hile    

amerikan bezi    

bar    

kalıtım    

ejderha    

tapon    

cop    

egoist    

saraylı    

serbest vuruş    

karma    

buğulu    

disk    

deli    

on    

mantıksızlık    

ilk    

miladi    

likit fon    

erişmek    

kabarcık    

il    

şüphelendirmek    

rehinden kurtarmak    

şahin    

salim    

net    

boz    

kaçamaklı    

mürettebat    

sizinki    

brokoli    

teşkil    

suçüstü    

sızmak    

kaybolma    

bakalorya    

mi    

ohm    

file    

sersemlemek    

çiçek demeti    

midi    

bura    

serbest nazım    

deneysel    

yapı malzemesi    

sekizgen    

holding    

kovboy    

unutmak    

modacı    

but    

donattırmak    

ehil    

tükenmez kalem    

fiber    

Ankara    

buruşturmak    

silahlanma    

beyaz ırk    

Batman    

bekçi    

kışın    

hazırlanma    

istiğfar    

moher    

son olarak    

kılavuz    

site    

yansımak    

olasılık    

beğendirmek    

donmuş    

boyama    

bızır    

atımcı    

volt    

yorumlamak    

atma    

münasebetiyle    

kurbağa    

veto    

serbest meslek    

insanca    

monitör    

paket yapmak    

minyatür    

balyalamak    

salon    

gidici    

optimist    

kalibre    

sivrilik    

laboratuvar    

monarşi    

geçimli    

radon    

ara    

tayyare    

maiyet    

istintak etmek    

ha    

kalpazan    

tecessüs    

yargılama    

fan    

glikoz    

kooperatifleşmek    

murahhas aza    

evvel    

müreffeh    

İsa    

temerküz kampı    

mümessil    

dominant    

faik    

el bombası    

mat    

depolamak    

fırsatçı    

su korkusu    

dahili harp    

buluşmak    

tender    

iki yüzlü    

judo    

dövüşmek    

incinmek    

nasihat etmek    

masraf    

bahtiyar    

zırhlı araç    

lap    

elektroteknik    

pah    

kamp yapma    

çini mürekkebi    

yeşil soğan    

dilenme    

perçinlemek    

soma    

neva    

falan    

baron    

yıkık    

balıkçı    

Sanskrit    

bayılmak    

kıpırdanmak    

birden    

karyola    

dayak    

aynı    

yapışık    

art    

çiçek    

örgütsüz    

fatura    

şov    

vicdansızlık    

sini    

yerinden çıkarmak    

birkaç