ergenlik çağı kelimesi

(13 karakter)

transplantasyon    

yorulma    

germe    

kutup    

psikanaliz    

gestalt    

slip    

tender    

burkmak    

olanaklı    

laktik asit    

kalaylatmak    

kan davası    

bir tomar    

borç    

çatal    

bark    

nükleer reaktör    

görülmek    

oylanmak    

besbelli    

hakkıyla    

değersiz    

pazı    

gece kuşu    

mübadele    

iğneci    

haşarat    

ezel    

ham    

operatör    

adam    

defile    

gaydacı    

larva    

mübayaa    

buzluk    

do    

apandis    

peygamberlik    

fritöz    

fire    

kasaplık    

define    

yaraşma    

harici    

ama    

şiş    

tutumluluk    

punt    

baş ağrısı    

vakur    

tehlikesizlik    

Brahman    

müeyyide    

abide    

jargon    

olma    

serpme    

kullanmak    

hesapsız kitapsız    

fosfor    

yetkilendirmek    

evin    

aidat    

rağbetsizlik    

enflasyon    

kanarya    

altı    

fener    

ısrar etmek    

meta    

serpantin    

mücavir    

öğleyin    

ağızdan    

emare    

canlı    

mumlu    

çalışma izni    

akrabalar    

sakınca    

kulak vermek    

spangle    

eğrilmek    

sararmak    

Sırpça    

müşterek    

şiddetlenme    

kestirme    

hiza    

rumba    

termofor    

kobay    

batik    

fen    

Esperanto    

geğirmek    

refleks    

yüzyıl    

kapitülasyon    

angora    

put    

taranmak    

tart    

bütünleşme    

kıvrak    

adrenalin    

karacı    

akmak    

marka    

akik    

kafir    

allak bullak    

hissedar    

hop    

idealist    

mağrur    

tasvip etmek    

kutup    

cevaplamak    

av mevsimi    

iyi niyetli    

vasi    

kati    

orijinal    

maşrapa    

şekilsizlik    

bakkallık    

ev    

im    

tul    

Pakistan    

termoelektrik    

çöp tenekesi    

olefin    

çene çukuru    

alçalmak    

damping    

planör    

hafif    

kurşun kalem    

küçülmek    

saz    

yadsımak    

siyanür    

yerleştirilme    

şahıs    

şehvetli    

zümrüt    

sendikacılık    

baştan başa    

yıldırım    

takırdatmak    

kibarlık    

kefillik    

gıcıklanmak    

sulama    

şev    

belgelemek    

durdurma    

perdahlamak    

kes    

dama    

golf    

üçgen    

deniz yolculuğu    

virüs    

maytap    

sökmek    

mantık    

cerrahi    

naz    

fit    

kanatçık    

gamsız    

sayım    

asansör    

transatlantik    

semender    

grev    

partner    

muşta    

Hu    

atmasyon    

alüminyum    

iki taraflı    

cup    

itici güç    

temkinli    

kabul    

beğenme    

erkeklik    

mecazen    

gene    

ummak    

rütbe    

davacı    

tükenmez    

uvertür