fosil kelimesi

(5 karakter)

bezik    

aplike    

global    

alaz    

çiçeklenme    

madenci    

taşıt    

farad    

seçilmiş    

gıdaklama    

duraklamak    

mühimmat    

efsanevi    

skeç    

dahili    

ilke    

panel    

titreme    

toplum    

bermuda    

bakışımlı    

farad    

Sinolog    

insaniyetsizlik    

garnizon    

meta    

manas    

kaytan    

harita    

maiyet    

bilge    

itibarsız    

prezervatif    

içtenlik    

tank    

vazifeli    

basın ataşesi    

tas    

hazan    

dediği dedik    

ifrat    

harp okulu    

tepebaşı    

şapırtı    

dinç    

iplik    

mimik    

parçalanma    

çapulculuk    

benzeşmek    

reddetme    

evcil    

terk    

sübyan    

ders    

müjde    

ege    

sofa    

oymacı    

büyük çiftlik    

nakit    

om    

mizanpaj    

acı badem    

popülist    

limit    

darağacı    

dert    

seğirme    

halbuki    

general    

birlikte    

tart    

savrulmak    

uysalca    

karst    

erdemli    

dinamit    

terminal    

korunga    

format    

kıkırdak    

koşullanmak    

ferment    

başlanılmak    

bilgin    

istirahat    

toynak    

gerdel    

yaltaklanma    

tepegöz    

acele etmek    

samimi    

dilim    

triton    

program    

tam olarak    

bed    

ima    

taş bebek    

formalite    

gidiş geliş    

programlı    

yararcılık    

kobalt    

yeğ    

maraton    

moment    

portakal rengi    

ihsas    

kutsallaşmak    

kantarcılık    

atom    

fingirdeşmek    

kamçı    

eritilmek    

hah    

kalan    

kerkenez    

mağrur    

lop    

protesto etmek    

tepkisiz    

yemekli vagon    

şiirsel    

butlan    

perdeli    

sever    

Amerika    

stoklamak    

namuslu    

teknik direktör    

verev    

pli    

alın teri    

tiksindirici    

çirkef    

pipet    

dehşetli    

belirten    

opera    

şakrak    

et    

toner    

sembol    

neresi    

lostromo    

eczacılık    

soğukkanlı    

tekleme    

kabız    

küçük çocuk    

örneklik    

düzyazı    

Brahma    

as    

atlama tahtası    

dökümhane    

öncül    

modem    

tuzlu    

gulyabani    

cem    

asa    

derecelendirmek    

sanayi kuruluşu    

çakılmak    

poplin    

hippi    

demir    

kalsiyum    

kangal    

delgeç    

fabrikatör    

abaküs    

sekizlik    

göz kamaştırıcı    

koleksiyonculuk    

alay    

ray    

şımartma    

ister istemez    

çerçi    

bilim    

olgunlaştırmak    

dipnot    

nefes    

telefon kabini    

kara    

toparlamak    

döner kapı    

hare    

kaide    

mayışmak    

sadistçe    

top    

dekametre    

tenvir    

bundan başka    

istihbarat