genelleme kelimesi

(9 karakter)

buharlı    

zirzopluk    

ruhen    

basınçölçer    

korse    

har    

talk    

yelken bezi    

katamaran    

kenarlık    

şıkırdatmak    

sürdürmek    

step    

duygusal    

tepkimek    

badema    

nasır    

polyester    

nezle    

karma    

optimal    

disiplin cezası    

lam    

ezilmek    

varsaymak    

saçlı    

gizlemek    

güçlendirme    

gonca    

mutlak değer    

portal    

donmuş    

stator    

anüs    

kanyak    

çarpıklaşma    

flört    

tab    

deri    

kadırga    

iradi    

her nasılsa    

tat    

müfettişlik    

hesaplaşma    

resmetmek    

don    

as    

kulak vermek    

boy    

tezat    

paçavra    

kiloton    

laterna    

haberli    

gerdek    

sabunluk    

ambulans    

kıymetli taş    

aya    

bavul    

idol    

çoğunluk    

eğik düzlem    

klips    

yazma    

atölye    

cop    

tas    

fauna    

çabukluk    

pagoda    

orijin    

bilge    

tartışmalı    

kalın kafalı    

ortakçı    

çubuk    

tabi    

veto    

davranış    

font    

kamera    

kalın sesli    

edevat    

peri    

ortaklaştırmak    

nam    

boşaltmak    

tatlıcı    

kaşımak    

kerhaneci    

tezgahtar    

terettüp    

iş alanı    

cinsiyet    

yatık    

toleranslı    

in    

kortizon    

roka    

branda bezi    

cezir    

yemlik    

çita    

kürekçilik    

fikir    

kaçınılmazlık    

yitirmek    

krem    

yaşarlık    

video    

Fin    

çoğul    

fail    

kıyak    

çelik başlık    

kısa uyku    

tekerrür    

hafiyelik    

şark    

işaretlemek    

element    

yürek    

opus    

şefkatli    

sanı    

paket    

sigorta poliçesi    

profil    

neyse    

yataklık    

ertesi    

ilan    

münhasır    

yazık    

dengeleyici    

memeliler    

kilovolt    

bit    

rağbet    

lot    

jest    

olumsuzluk    

tar    

biçmek    

yıpranmak    

ihtiyat    

hakem kararı    

rotor    

kayak    

atelye    

dostça    

kuş üzümü    

besin    

muhacir    

sevmek    

ace    

top    

delikanlı    

lütuf    

yasama    

divan    

diploma    

çözülüş    

gerinme    

armada    

kronik    

me    

laboratuvar    

antika    

çamaşır    

mutfak    

iksir    

uçuşmak    

format    

pop    

vurgu    

duba    

tiyatro    

ölü sezon    

irşat    

ergenlik    

sin    

cop    

nevralji    

haykırı    

ibret olmak    

enjektör    

muhabir    

hızar    

satın almak    

başta    

perdahlı    

tekniker    

artırım    

sarsaklık    

mütenakız    

havi    

nafile