ilk elden kelimesi

(9 karakter)

mor    

kundak    

Moğolca    

gramer    

alıntı    

çelik kasa    

pilot    

Senegal    

sanayileşmek    

plankton    

stator    

Akdeniz    

henüz    

mat    

coşturmak    

görünür    

stüdyo    

sorgulamak    

Rab    

ileri    

mostra    

gedikli    

nedamet    

petrol lambası    

tıkanmak    

küçücük    

aksine    

hiciv    

mask    

çarçabuk    

ettirgen    

beğenmek    

yangın musluğu    

katre    

tanıtıcı    

marjinal    

bar    

kur    

robot    

çanta    

diaspora    

magma    

nişanlanmak    

jinekolog    

içtenlik    

kovan    

öğlen    

talk    

bed    

ab    

yoga    

ticaret merkezi    

şükretmek    

pest    

öylesine    

edep    

zahmetli    

dayanak    

galeri    

mit    

taahhüt    

kalp çarpıntısı    

deniz feneri    

danışıklı dövüş    

açık devre    

diploma    

bakır pası    

biberon    

salgı    

nakliye    

belgin    

mutluluk    

akıtmak    

yallah    

orgeneral    

ilmi    

avutma    

derece    

ciddilik    

neci    

yanıt    

uyma    

rahatsız etmek    

magma    

Türkiye    

kafatasçılık    

e    

aygın baygın    

karşıt    

salaklık    

joker    

telve    

didiklemek    

sefillik    

masaj    

cibinlik    

ki    

çömlekçilik    

salsa    

konuşmacı    

biçim    

akabinde    

yetiştirilmek    

göz alıcı    

aba    

umutlu    

imparatorluk    

karşılıksız    

laklaka    

özetlemek    

kibarlık    

empresyonizm    

Van    

infaz    

katı    

karıncık    

şiar    

yaban gülü    

çerçi    

soyunma    

ambargo    

vasistas    

amel    

boğmak    

yüzleşmek    

üzüntüsüz    

renksiz    

yalazlanma    

do    

darlaştırmak    

amir    

maddi    

halt    

konaklamak    

çiçek bahçesi    

lup    

gem    

ev ekonomisi    

boca alabanda    

pay    

kaçınılmaz    

kamyoncu    

ohm    

karşılıksız çek    

ikileşmek    

camlamak    

zehirli gaz    

mu    

jinekolog    

ortalamak    

es    

olma    

gerekli    

oyun    

kazıtmak    

it    

Bulgarca    

natron    

bed    

pala    

yapılma    

cop    

kaba kuvvet    

bulandırmak    

soyadı    

ikinci derecede    

bürokratik    

münfesih    

sandviç    

amirlik    

tartışmalı    

ezdirtmek    

parapet    

ala    

yatak odası    

ergitme    

pişman olmak    

un    

mask    

kitap dolabı    

hünerli    

badem    

panayır    

ani    

burjuva    

görgü tanığı    

rahatsız etme    

savurgan    

bahçecilik    

muska    

kafir    

patron    

bağışlayıcı    

ricat    

terminal    

yumruklamak    

kamu kesimi    

ettirmek    

vehim    

klon