ithalat kelimesi

(7 karakter)

onarılma    

bop    

kopya    

dallanmak    

dem    

denetçilik    

karabasan    

mit    

edi    

mil    

form    

Vietnam    

sos    

tanzim    

sömürgeleştirmek    

taahhütname    

alaşım    

konvertibilite    

doğmuş    

yumuşak    

doyurmak    

kimyager    

ata    

yarar    

çivileme    

bölünen    

sebat    

form    

güneyde    

ihtiyarlık    

tas    

mini    

öğrenilmek    

titreşme    

ayakkabı    

gayri meşru    

obelisk    

konferansçı    

yaş    

kasten    

talan    

hüsnüniyet    

litre    

delgeç    

birleşim    

dokunaç    

sandalye kavgası    

köklenmek    

data    

elim    

plan    

su kabı    

inti    

tin    

gıyap    

gümbürdemek    

katmak    

video    

kafa dengi    

kendi    

kara suları    

adam    

tuval    

koşturmak    

ikinci sınıf    

habanera    

önder    

kırtasiyeci    

tahtırevan    

Japonca    

eğme    

düzyazı    

reformcu    

batıl    

uzlaşmak    

kilo    

perşembe    

üstelik    

umman    

atik    

pert    

salt    

antikor    

başkonsolos    

tümsek    

ter    

yayınevi    

atlas    

dominant    

zürriyet    

şişe    

işkillenmek    

yükünü boşaltmak    

iğnelenmek    

hat    

hayatta kalmak    

tutuklu    

buğday unu    

Batıni    

roman    

katranlı    

üç katlı    

yürüyüş kolu    

bakıcı    

kemerli    

kaytarmak    

radar    

doğal    

denim    

iyi yürekli    

fahrenhayt    

zoka    

platform    

lig    

mine    

top    

antipatik    

alkali    

logos    

yığın    

elli    

katıksız hapis    

kumpir    

aniden    

hela    

entertip    

maslak    

normal    

havale    

altın suyu    

plan    

katma    

elektrikli    

ölüm cezası    

vazifesizlik    

sarartmak    

koyuvermek    

kabalık    

zecri    

doping    

peşin    

ebediyen    

menkul    

geçindirmek    

argon    

cip    

debimetre    

run    

etobur    

ikilem    

korkutmak    

dantelli    

testosteron    

kornet    

fibrin    

ağıl    

vatandaşlık    

kusmuk    

ağlama    

plato    

limuzin    

zaman zaman    

çeker    

vecize    

moral    

sinematik    

akortçu    

idam etmek    

büyük    

zamklı    

limit    

pop    

binici    

kazıntı    

dip    

eşsizlik    

derin uyku    

bizon    

çekçek    

mask    

icma    

gebelik    

bilim adamı    

kereste    

haykırı    

çipura    

polis arabası    

duygusuz    

anlaşılmaz    

borçlu olmak    

pilav    

marke    

sorumsuzluk    

mescit    

patlama    

temiz    

çözelti    

bile    

hukuk    

mor