iyile��tirme kelimesi

(12 karakter)

kolektif ortaklık    

el yazması    

halsiz    

mantık    

sırnaşmak    

gam    

ücretli    

doğurma    

donmuş    

borçsuz harçsız    

koruk    

brom    

kimya    

seyyah    

hafta içi    

muhterem    

tükürüklemek    

hale    

düğme    

doğallıkla    

kefaleten    

diyagonal    

kokutmak    

bası    

pastörize    

soysuz    

borçlandırılmak    

el koymak    

reel    

hazin    

tandem    

iklim    

vahşi    

ayakkabıcı    

görgü    

mil    

imam    

matbaacı    

kıyas    

mesai    

dallanmak    

morfoloji    

legato    

lame    

bebe    

eğlenme    

set    

milletlerarası    

bar    

hipnotizma    

gaz pedalı    

manidar    

boyalı    

ferahlatıcı    

manyetik disk    

lalezar    

resepsiyon    

sağlığa zararlı    

gerçeğe aykırı    

basma    

aylaklık    

emisyon    

kuartet    

jig    

sopa    

gomalak    

genişlemek    

edepsizleşmek    

yol göstermek    

kirletme    

hiperbolik    

sen    

hafıza    

dinsiz    

Bask    

ne    

işetmek    

ensesi kalın    

balata    

çekimser    

dönüş    

ıslanmak    

seher    

planlamacı    

rom    

galiba    

iradeli    

borik asit    

ibaret    

strateji    

numaralamak    

nasihat etmek    

allegro    

kule    

mert    

himaye    

darılma    

idarecilik    

zamanla    

belirteç    

görüş açısı    

paslı    

lira    

nitrojen    

terkip    

ifa    

renk körü    

çökelme    

teflon    

küpe    

serpantin    

doğramacılık    

epilepsi    

mahcup olmak    

arşivleme    

borsa    

yemekli    

uzlaşmaz    

dram    

taahhütname    

gayri meşru    

nema    

yakışıksızlık    

uf    

yelkencilik    

Budizm    

yüzdelik    

sigara    

tasma    

derya    

buluntu    

paylaştırmak    

aşırı    

motorlu    

çekilmez    

ışıldamak    

transfer    

porselen    

teadül    

kemikli    

totaliter    

nispetle    

pazarlamak    

atmasyon    

çıkarım    

beklenen    

sen    

imgelem    

traktörcü    

putperest    

cıvık    

sedye    

kapkaranlık    

gramer    

zulüm    

özümsemek    

emlakçılık    

itaatsizlik    

oymacı    

tıka basa    

geri ödemek    

körüklü otobüs    

transport    

nezaret    

yetkilendirmek    

glasnost    

kazma    

arp    

epigram    

kutu    

telsiz telgraf    

amalgam    

hoppa    

bükülme    

İslam    

katar    

polo    

tahrif    

tiryakilik    

ray    

kalitesiz    

joker    

kaykılmak    

doğal    

sırnaşık    

kalpazan    

melezlemek    

gözleme    

felçli    

ata    

tempo    

matkap    

azıtmak    

su    

müteahhit    

dingil    

şehirli    

donma noktası    

kandırıcı    

mantıksızlık