kökünü kazımak kelimesi

(14 karakter)

benzin    

isnat    

ram    

sıvalı    

ihram    

topuklu    

cins isim    

ateşli silah    

daha    

na    

slayt    

İsveçli    

suçlama    

mim    

ulaşma    

heybetli    

gemici    

kaçmak    

tar    

basiret    

onbaşı    

acı kuvvet    

pipet    

problem    

yakışıklı    

kip    

dost edinmek    

fide    

komplocu    

sıkı fıkı    

gıyap    

malumatlı    

asıl    

minibüs    

aft    

topaklamak    

Van    

güçlendirme    

aromatik    

bed    

ceket    

geçer akçe    

gözyaşı    

pervasız    

davalı    

iddialı    

baltalamak    

konut kredisi    

haremlik    

komşuluk    

soğutma    

ece    

Peru    

mühim    

nitelendirmek    

rate    

mizahçı    

ucube    

bat    

olaylı    

problem    

kelepir    

perdah    

ukala dümbeleği    

net    

sofa    

üstüne    

kepekli    

samimilik    

ses    

normal    

hüsnükabul    

yataklık    

münasebetli    

terminal    

ay ışığı    

afişçi    

çarpılmak    

kızartmak    

ekran koruyucu    

inançsızlık    

onurlanmak    

at    

katılaştırma    

yellim yelalim    

pek çok    

fason    

zorbalık    

doğru    

dev    

robot    

manto    

yıkıcı    

megahertz    

kişi    

münferiden    

file    

albenili    

seninki    

gut    

tepkisiz    

transfer    

nal    

toplu taşıma    

süreklilik    

indirim    

ilave    

ukala    

re    

od    

hissiz    

eğritmek    

şive    

komiklik    

dürtmek    

teşkilat    

name    

largo    

sünnetsiz    

lime    

göreli    

Cizvit    

yapıt    

tek yanlı    

derviş    

sorgu    

ayartıcı    

karma    

Endonezya    

seans    

siyasetçi    

mansiyon    

salıverme    

aşağı doğru    

tente    

aşıkane    

ala    

materyal    

lap    

et    

ton    

büfe    

irtifa    

zincirlemek    

sık    

usta    

fail    

yolluk    

fundamentalist    

sulu    

sine    

kıkırdamak    

margarin    

asileşmek    

modem    

parıltı    

turizm    

saman alevi    

pampa    

adamsız    

soğukkanlılık    

çember    

gizliden gizliye    

müfrit    

kent    

yumuşatmak    

mandarin    

Endonezyalı    

havuzlanmak    

yakut    

alivre satış    

Libya    

katır    

laçka    

son    

pos    

takırtı    

muhakeme    

sebat    

protein    

yoksun    

yarış arabası    

nezaketsiz    

kalp    

diye    

manifatura    

pandomim    

antikalar    

telaş    

lüzum    

nezaketsiz    

çeyrek final    

kısırlık    

set    

yayla    

yassılık    

hab    

nüktedan    

kavgalı    

nispi