kültürfizik kelimesi

(11 karakter)

düşüncesiz    

kısırlaştırma    

kötülemek    

enflasyon    

mavi    

kuruntu    

la    

sevgili    

gala    

araba    

nüfus    

duygusallık    

cevaplı telgraf    

pansiyoncu    

görünür    

mu    

yumurcak    

yağma    

bilge    

üstünkörü    

imanlı    

kapatma    

hiçbir    

frigo    

eşitlik    

pafta    

basil    

alfabe    

yakın    

medenileşmek    

modern    

mağrur    

düzenli ordu    

limit    

salgın    

kordiplomatik    

transfer    

yanlış    

park etmek    

savruk    

problemli    

normal    

filo    

ayrımlı    

himaye    

emekli olmak    

stadyum    

eşleşmek    

kloroform    

vızıldamak    

şimdiden    

körü körüne    

akma    

kerteriz noktası    

element    

acemi    

yanılgı    

onu    

cesurluk    

şaft    

tecahül    

bulgur    

tozpembe    

gökdelen    

nakışlı    

us    

salt    

simsiyah    

pisi balığı    

karmak    

arsız    

an    

asli nüsha    

anele    

haciz    

oksit    

rate    

ilkokul    

sessiz    

lap    

kükürt    

sınırlama    

baştan savma    

emlak kredisi    

vatka    

durağan    

göndertmek    

yürek    

üst tabaka    

süklüm püklüm    

Rumca    

net    

çıkan    

haberdar    

şakımak    

ah    

tertemiz    

oynaş    

pilot    

ab    

kamçılanmak    

met    

var    

istihzalı    

mola    

yatkın    

garez    

bijuteri    

Macar    

göndermek    

savunmak    

parafin    

asabiyet    

on    

köye ait    

destelemek    

gıyabında    

kaynak    

telemetre    

transit    

sone    

zapt etmek    

aydınlatıcı    

şangırdamak    

bunda    

spot    

yavanlık    

bölük pörçük    

tan    

secde    

kıyafetli    

moment    

sel    

akım    

teokratik    

alternatif    

es    

berk    

tekemmül    

uyutucu    

deniz kaplumbağası    

ait    

la    

bit    

çizgi    

alçakgönüllü    

sessiz harf    

artist    

dede    

el arabası    

var    

tüfekçi    

Pekin    

şekilcilik    

şahit    

göz aşinalığı    

kuruntulu    

genelleşmek    

öğlen    

kordon    

eriyik    

dal    

file    

etkileşimli    

nakışçılık    

anahtar    

dolambaçlı    

fatura    

çuhaçiçeği    

sıkışık    

damper    

ses    

gelmek    

mum    

gayretkeş    

alındı    

yüksük    

keşke    

birey    

şartlaşmak    

gayet    

delegasyon    

espresso    

dönüm noktası    

düdüklü tencere    

aile planlaması    

spiral    

prolog    

söndürme    

yalınayak    

Peru    

ilgeç    

macera    

metres    

lan    

cart    

cıvadra    

küçük karga    

bakır kaplama    

Decrescendo