kararl��l��k kelimesi

(12 karakter)

temas    

yanak yanağa    

bilinmek    

har    

vagon    

portal    

çağlamak    

başlık    

stadyum    

tam gaz    

soma    

saptırma    

abone    

toplum    

tamirat    

dalak    

durgunluk    

bijon anahtarı    

ayrılaşmak    

sepetlemek    

öfkeli    

nisan    

pütür    

görevlendirmek    

uğraşmak    

batı    

kabullenme    

bando    

cücelik    

mercimek    

sürüngen    

çekimserlik    

buse    

fışkırma    

yorulma    

neon lambası    

yatak    

aksırmak    

mümtaz    

kreş    

boşanma davası    

masura    

keyif    

lenger    

kıskanç    

sayaç    

minimum    

güneş saati    

söylev    

ringa    

geri almak    

kırık dökük    

ışık    

tutumsuz    

boyuna    

mülki    

övüngenlik    

sömürgecilik    

kurak    

sıkıntılı    

duygusallık    

reform    

taraftar    

baharatlı    

ibraname    

ama    

mayıs böceği    

dağlama    

kanyak    

alkali    

memeli    

benzin    

kıraç    

tan    

dine    

turşulaşmak    

olmamış    

tavsatmak    

hızlılık    

hastalanmak    

gül    

at    

Yunan    

fare    

turist    

hol    

zayıflama    

enstrümantal    

geçirilmek    

baygın    

zındık    

bora    

bilinmedik    

fırsatçı    

elektrik çarpması    

basen    

resmetme    

talih    

bozgun    

mahsup    

törpülemek    

istidatsız    

bot    

magma    

zambak    

homolog    

karşıtlık    

yabancı    

ortaklık    

vezinsiz    

pusat    

elemek    

toner    

üşütücü    

mail    

flamingo    

akustik    

raf    

koyu    

tepkime    

paprika    

da    

lava    

asılış    

motor    

iletim    

sekreterya    

önerme    

iletkenlik    

miskin    

hor    

top    

müstakbel    

aksak    

halojen    

lacivert    

forum    

kan dolaşımı    

sigara    

sahtekarlık    

büyütmek    

meşruten tahliye    

serpme    

solo    

asistanlık    

kadrolu    

şurup    

ayak    

atardamar    

teşkil    

istifçilik    

ikincil    

iadeli    

serin    

oy    

tapalamak    

çevre yolu    

belirli    

hainlik    

esin    

Portekiz    

set    

kravat    

tender    

çıkar    

üstlenme    

kırbaçlamak    

valide sultan    

namaz    

yaralanmak    

yangın    

bey    

billurlaştırmak    

elbise    

pim    

tire    

çitlembik    

hali    

iğrenç    

gözü keskin    

üzüntü    

erkeksi    

tımarcı    

yararlı    

soluksuz    

meles    

asmak    

vatani    

sınamak    

papaya    

data    

kandırmak    

sülfit    

şarap rengi    

step    

ovmak    

sakalsız    

güneş tutulması    

kavranılmak    

andante