karbonatlama kelimesi

(12 karakter)

folk    

servis arabası    

yırtıcılık    

dar    

kesişmek    

tamtam    

yogi    

tiksinmek    

parçalanmak    

un    

tarassut    

spot    

tasavvuf    

ole    

sim    

tekmillemek    

dimmer    

normal    

kalabalık    

ortaçağa ait    

tipik    

kulübe    

amorti    

alma    

kerrat cetveli    

lumbago    

dalmış    

kaytarıcı    

çayır    

dedikodu    

çarptırmak    

lüzum    

elektrik kaynağı    

yaka    

rivayet    

yalı    

print    

kışkırtıcı ajan    

sızlanmak    

mineral bilimi    

antikor    

slip    

lame    

geliş    

editörlük    

unsur    

mark    

fire    

aman    

gayda    

son durak    

bacanak    

bilmek    

sinema    

reddedilmek    

gümrüklenmek    

vaftiz    

tekinsiz    

ayıplama    

yadırgamak    

beraber    

hakemlik    

ruhsuz    

göçmen    

içtima    

kuyruksuz    

revolver    

zenci    

katalizör    

civar    

sırt    

faz kalemi    

muslin    

tezahür    

ihram    

patriklik    

kamış kemiği    

Macar    

atım    

halt    

kalaycı    

kulis faaliyeti    

gene    

viyolonsel    

polyester    

tayın    

Kürt    

şirret    

heykel    

selülit    

draje    

sorulmak    

tartısız    

arsa    

suçüstü mahkemesi    

hukuksal    

kabiliyetli    

nerede    

kürdan    

ahbapça    

kısma    

lift    

general    

silici    

uzay geometri    

atlıkarınca    

ce    

vites    

Zerdüştçülük    

lazımlık    

posta    

ticaret mahkemesi    

domino    

emmek    

konut fonu    

tablet    

om    

italik    

dua    

rikkat    

temdit    

kazancı    

gibi    

zen    

istiap haddi    

babalık    

özdeşleştirmek    

muhafız    

komi    

çoğunlukla    

tahtırevan    

kıstas    

çarçabuk    

ağızdan    

bahsetme    

fıkramak    

bloknot    

organ    

diplomat    

me    

zekice    

hayati    

rıhtım    

işgüzarlık    

minimum    

ham    

konuk    

mektep    

rasat    

belirtmek    

küşat    

sıklık    

kilometre taşı    

fut    

kaygı    

marina    

iştira    

imar    

ordu    

gaddarlık    

bitimli    

dağlanmak    

sunucu    

şüphesiz    

istimal    

kamyon    

tümsek    

Van    

salt    

hep birden    

sollamak    

komuta    

müstemlekecilik    

plan    

dalmak    

saf    

cenaze    

kaptanlık    

karaya oturmak    

gevezelik etmek    

arkadaşlık    

para dolaşımı    

ahize    

stor    

mesel    

çuval    

fonograf    

hop    

burası    

fasih    

jet    

eşit olmayan    

alt    

sol    

yormak    

mükemmeliyet    

af    

karı    

dolomit    

propaganda