katılaştırma kelimesi

(12 karakter)

gurbetçi    

indükleme    

kişi    

lejant    

bin    

kandırma    

plastron    

emaneten    

Yemen    

sülfür    

sübut    

bre    

gulyabani    

zillet    

ısıl    

bahse girmek    

hara    

rica    

mal varlığı    

eğlenceli    

körleştirmek    

yargılanmak    

eriyik    

Sanskrit    

le    

kabahat    

kazıntı    

çalıntı    

mütalaa    

düztabanlık    

rotor    

lot    

halter    

İsviçre    

yetki belgesi    

ağız dolusu    

iletki    

restore    

toprak kayması    

dilencilik    

hazır giyim    

om    

şarap    

ab    

salt    

mabut    

rumba    

teker    

alışkın    

mobilyasız    

hecelemek    

evcil    

fino    

alçılamak    

aksilik    

dikiz    

mamul    

servet    

konkordato    

kit    

nahiye    

sonsuz    

sızlanmak    

şalgam    

kaolin    

silah    

beta    

ilhak etmek    

motel    

arpalık    

kasatura    

coğrafi    

siyasi    

pazarcı    

diaspora    

kurmay    

işsiz    

kafeslemek    

deme    

binbaşı    

ayniyat    

salıverilme    

zambak    

meydan    

tepetaklak    

tesisatçılık    

ağıl    

bukleli    

letafet    

katar    

dolma kalem    

şiddetle    

sanmak    

temel    

ortak tam bölen    

Habeş    

aygın baygın    

eleştirmek    

buluş    

fener    

ramp    

makbuz    

evet    

en    

haşmetli    

liflemek    

apse    

metazori    

yol    

yataklı vagon    

haraç    

gene    

uydurma    

olgun    

manas    

iblis    

ödünç vermek    

glüten    

bencillik    

ikilik    

ban    

kervan    

bun    

distribütör    

aşırı duyarlık    

söz vermek    

kurşun rengi    

geceleyin    

lot    

nezaket    

makara    

vantilatör kayışı    

formatlamak    

set    

menzil    

puma    

komşu    

conta    

öğlen    

döndürmek    

nakdi teminat    

total    

tahammül    

nail    

nervürlü    

form    

bolluk    

zorla    

niteleme    

çivit    

peri    

tropikal    

ala    

ışıltılı    

bükme    

magma    

havale    

yumurta sarısı    

parlatıcı    

Sami    

merhaba    

asetilen    

flora    

maceraperest    

vena    

zenginleştirmek    

kraliyet    

ürkmek    

sahil    

ekmek tahtası    

usta    

fert    

sendikal    

motor    

inkılapçı    

diz kapağı kemiği    

zarf    

rölanti    

parıltı    

Karadağ    

tal    

pesimist    

yokluk    

savaş gemisi    

kayırıcı    

sinir hastası    

sınamak    

habis    

som    

sıfatlandırmak    

rahatsızlık    

abartmalı    

sunu    

çekişmeli    

tam    

poster    

işlemeli    

aroma    

rıhtım    

hapşu