kayra kelimesi

(5 karakter)

atasözü    

reaksiyon    

birazdan    

opera    

kalkan    

tuhaflık    

germe    

rotor    

modem    

evvela    

gaybubet    

dağ keçisi    

sarılmak    

yaka    

misafirperverlik    

tartar    

his    

takipsizlik    

tenzilat    

bulundurmak    

telafi etmek    

yakalık    

kıdemli    

but    

helvacı kabağı    

bezik    

girişilmek    

bombacı    

geometrik dizi    

yakma    

mülhem    

mümbit    

uçlanmak    

vurgun    

kısmak    

çalıştırıcı    

huni    

kuzu    

pah    

gülleci    

pürüz    

on    

peçe    

seyis    

yanıt    

çadır bezi    

uzun boylu    

işitmek    

firuze    

haliç    

iadeli    

yem olmak    

arpa    

dominant    

durum    

as    

sallanış    

kulp    

demlendirmek    

atom    

set    

neoplazma    

döner    

sönümlemek    

yazı    

ululamak    

kazan    

mastar    

bet    

tekin    

enfes    

guano    

rüşvet    

ün    

sara    

kendi hesabına    

ahlat    

ön    

sözlükçülük    

yankı    

pot    

transfer    

şehir    

kurabiye    

bilge    

serin    

çıtkırıldım    

etrafında    

son teslim tarihi    

kaçırmak    

bol bol    

kürekçi    

geçirgen    

mersiye    

müfettiş    

dişil    

dalgakıran    

kalp ağrısı    

uçucu    

sunma    

çaprazlama    

natüralizm    

kafir    

sel    

idraksiz    

manzaralı    

bitter    

Yahudi    

dikleşmek    

piling    

yapmacık    

kovulma    

stabil    

nominal    

dönmek    

çalışma kampı    

bay    

libretto    

bağırma    

ab    

damla    

utandırmak    

ağrısız    

müthiş    

cehennem azabı    

krank    

cam    

kilit    

restore    

yukarı çıkmak    

helis    

aksaklık    

marina    

kamu sektörü    

punt    

Tacikistan    

racon    

alt    

deniz seviyesi    

kavalyelik etmek    

melodi    

garanti    

görüş    

bank    

vat    

tazelemek    

kuyruk sokumu    

normal    

burası    

karalamak    

bit    

karma    

alma    

ayaktakımı    

veteriner    

yüzükoyun    

Romalı    

bodrum    

arpa    

banka defteri    

istatistik    

tepelemek    

hop    

yetmişinci    

papirüs    

gönder    

değirmen    

damper    

ömürlü    

kutsallık    

çiçek bahçesi    

teçhizat    

semaver    

zaptetmek    

buzdağı    

deneyim    

koyuluk    

teferruat    

diskalifiye    

kimyon    

siz    

aperitif    

gurbetçi    

hızar    

çayır    

panter    

ait    

pizza    

vaiz    

perdeli    

piyon    

zaman zaman    

kalifiye    

devirli    

vakum    

açık pazar    

kitap    

Hırvatça    

bekleyiş    

orijinal