kazanılmak kelimesi

(10 karakter)

puma    

tike    

sif    

acıtmak    

yuvar    

arzulamak    

defile    

civar    

fermuar    

ömür    

teslim    

duyumsamak    

üzüm    

ilk göz ağrısı    

tuhaflaşmak    

pezevenklik    

destekleme    

dan    

görmez    

bocalama    

af    

sivrilmek    

un    

dürbün    

patent    

sanki    

atom    

bela    

ürkek    

ibare    

istikraz    

drama    

utmak    

parsel    

çırpmak    

momentum    

sanılmak    

tetik    

gariplik    

tesisat    

lap    

soluk soluğa    

orantı    

gür    

toplumlaşmak    

guru    

aydın    

tab    

seyretmek    

lojman    

Latin    

kritik    

yaşlanma    

pisi balığı    

kafur    

ışıldak    

trençkot    

Okyanusya    

önlem    

cetvel    

yar    

halihazırda    

mecalsizlik    

sabahleyin    

azarlamak    

kahve cezvesi    

terkip    

dişlemek    

plaster    

sehim    

milli gelir    

slap    

buluş    

su böceği    

uca    

provokatör    

endirekt    

belge    

içkili    

kirve    

emretmek    

atasözü    

post    

kundakçı    

har    

has    

liret    

af    

oktan    

kablo    

gözetmen    

öylelikle    

eşek    

dev    

etkileşim    

hayırsever    

albenili    

mikser    

bazen    

iken    

kefal    

Mars    

paha    

sürpriz    

mineral    

mask    

dermatolog    

lakap    

eylemci    

öykü    

modem    

altıncı    

sarkık parça    

örgütsel    

yumurtacık    

Sloven    

hepatit    

ram    

element    

as    

etrafında    

fit    

pervasız    

anele    

uğramak    

zırva    

taç    

alay alay    

donmuş    

set    

kel    

hoplama    

pay    

geri ödeme    

fauna    

risk    

yüzünden    

terk etmek    

boş vakit    

övünç    

oranlamak    

demirci    

neşelenmek    

mahmuzlamak    

dikilmek    

iskambil    

ipotek    

sorumluluk    

telif    

güneydoğu    

madem    

uyarma    

modem    

meşakkatli    

sonsuzlaşmak    

ece    

ot    

tarayıcı    

imansızlık    

krizalit    

sızıntı    

poker    

bahşetmek    

tenakuz    

kafir    

bent    

burçak    

maya    

main    

sure    

üzüm şekeri    

parasız    

rezistans    

midi    

fişek    

tek    

kum havuzu    

tüketici    

tos    

fizyonomi    

hissettirmek    

üçüz    

kabadayılık    

diploma    

İstanbul    

mucibince    

hercai    

bas    

serpantin    

pal    

adi    

katlanmak    

doğu    

yalancı taş    

aborda    

yeti    

taahhüt    

geçindirmek    

tutukevi    

nötron