klima kelimesi

(5 karakter)

teslim etmek    

kayırıcı    

kinetik enerji    

meteor    

batak    

enstantane    

güvenilmez    

balistik    

tutarlık    

ömürlü    

diploma    

beslemek    

kalyon    

deflasyon    

saba    

urgan    

ora    

balıketi    

kelek    

gene    

tabla    

solak    

terli    

iskorçina    

tehlike    

hoşgörüsüzlük    

yara izi    

övgücü    

kuruntulu    

domalan    

pal    

Mezopotamya    

kıskaç    

hoppala    

alma    

projeksiyon    

lens    

çenebaz    

sis    

mezar    

yalan dolan    

çivi    

al    

balgam    

uslanmak    

katlamak    

ask    

mine    

vakit    

asma kilit    

değişme    

planet    

süreksizlik    

artist    

mark    

star    

kolaylık    

size    

tüylü    

boyun eğmez    

kaşıntı    

bide    

kovuşturma    

yedirmek    

ninni    

geliştirilme    

inaksal    

yogi    

dönüşlü    

ahlak    

punt    

konferansçı    

robot    

agora    

sobacı    

armonik    

beni    

tungsten    

kutup    

numune    

maymun    

kesinleşmek    

cüzzam    

sisli    

kireç    

iyileşme    

bohem    

kılavuzluk    

vıcıklamak    

büzülmek    

şangır şungur    

en    

şantöz    

güçlükle    

özüt    

Bask    

eh    

çarpıcı    

imam    

müteveccihen    

devletçi    

güzide    

gauss    

minnettar    

lodoslamak    

meftun    

pay    

kabiliyet    

silindir şapka    

si    

tez canlı    

ifşa etme    

modern    

gasp    

kazmak    

bakirelik    

kahvaltılık    

gözü kapalı    

tereddüt    

zorunluluk    

kayık tabak    

gulet    

mecburi    

cömert    

sin    

arama emri    

atom    

dağıtımcı    

rastlamak    

yapımevi    

Moğolca    

kurutucu    

köprücük kemiği    

sevimli    

öğrenci    

ur    

sülük    

caz    

yok pahasına    

dize    

kunduracı    

görüş ayrılığı    

fidanlık    

bet    

savana    

koka    

sarf    

tender    

yozlaştırmak    

cins    

sote    

limit    

gerdek    

takiben    

artistik    

zarafet    

gevşek ağızlı    

azami    

gıcık    

yadırganmak    

stenografi    

nonoş    

nice    

evlilikle ilgili    

titizlik    

füzeatar    

görkem    

anime    

opus    

bölge    

veterinerlik    

sim    

kazasız    

repo    

kronoloji    

yemekli    

Batıcı    

tıkırdamak    

kaya    

adaptasyon    

hiciv    

ağaççık    

krom    

fasıl    

dem    

isteksizlik    

isimsiz    

tüyo    

asilzade    

bomba    

sürükleme    

üretim araçları    

çıkmak    

çakış    

güldürü    

sıradan    

salgı    

mıcır    

armada    

teyit